A TAO- támogatásokkal kapcsolatos hírek, információk.

2019.03.05.

A törvényi elõírásoknak valamint az MLSZ szabályzatainak megfelelõen közzétesszük a Gyirmót FC KFT 2018-as éves beszámolóját, melyet ITT ÉRHETNEK EL.

A törvényi elõírásoknak valamint az MLSZ szabályzatainak megfelelõen közzétesszük a Gyirmót FC KFT 2018-as könyvvizsgálói jelentését, melyet ITT ÉRHETNEK EL.
2018.10.01.
Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben és a Gyirmót FC KFT-ben.
A Magyar Labdarúgó Szövetség adminisztrációja jóváhagyta sportfejlesztési programjainkat, melyeket az alábbi linkeken tekinthetnek meg.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2018-19-es bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC TAO kérelmét elfogadta a 2018-19-es bajnoki évre. A GYIRMÓT FC TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

KÖZZÉTÉTEL
2018.06.13. 14:41:00
A Gyirmót FC KFT, a 2018.05.08.-án, a 9019 Gyõr, Ménfõi u. 61. szám alatt található Alcufer Stadion bentlakásos kollégium, sportszálloda megépítése és a hozzá tartozó tervezési és kivitelezési munkálatok a HRSZ: 01652/15; cím: 9019 Gyõr-külterület megvalósítására kiírt ajánlattételi felhívással kapcsolatban az alábbiakat teszi közzé.
2018.06.11.-én, hétfõn, 09.00-órakor, Gyõrött, Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyzõ elõtt (9021-Gyõr, Szent István u. 10.) sor került a fenti tárgyban beérkezett ajánlatok hivatalos felbontására.
A bontáson jelen voltak Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyzõ, Dr. Horváth Gizella ügyvéd, valamint Margitai Zoltán a Gyirmót FC KFT cégvezetõje.
A beérkezett ajánlatok kiértékelése 2018.06.13.-ig megtörtént, mely értékelés végeredményeként a felhívás nyertese az FK System Kft (9028 Gyõr, Richter János u. 3.) lett.
Az ajánlattevõket az ajánlatkérõ írásbeli közléssel (postai úton) is tájékoztatta a bírálat eredményérõl jelen közzététel megküldésével.
Gyõr, 2018.06.13.
Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Cégvezetõ
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2018. május 08. 09:25:00
A Gyirmót FC KFT ajánlattételi felhívást ír ki a 9019 Gyõr-külterület 01652/15 helyrajzi szám alatt létre hozandó bentlakásos kollégium és sportszálló tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítására az alábbiak szerint:
– bentlakásos kollégium és sportszálló kivitelezési munkálatai;
– bentlakásos kollégium és sportszálló létesítményeinek valamennyi tervezési munkálatai;
– bentlakásos kollégium és sportszálló környezeti építési munkák elvégzése;
– bentlakásos kollégium és sportszálló üzemeléséhez kapcsolódó külsõ közmû hálózatok tervezése és kivitelezése.
A ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma: 2018.05.08.
A ajánlattételi felhívás közzétételének pontos idõpontja: 2018.05.08. (kedd) 09.25-óra.
A ajánlattételi felhívási anyag leadásának határideje: 2018.06.08. (péntek) 12.00 óráig.
A leadott ajánlatok közjegyzõ elõtti felbontása: 2018.06.11. (hétfõ) 17.00-óráig
A ajánlattételi felhívás elbírálása: 2018.06.13. (szerda) 09.00-17.00-között.
Az ajánlatot adókat hivatalos formában postai úton értesítjük.
A ajánlattételi felhívás anyag leadásának helye: Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 61., klubiroda.
Az ajánlattételi felhívás anyaga, az ajánlattételi dokumentáció – amely tartalmazza a fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be -, valamint további információ beszerezhetõ elõzetes bejelentkezést és idõpont egyeztetést követõ 2 munkanapon belül, 09.00.-16.00.-óra között a Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 61. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán cégvezetõnél: 2018.05.09. napjától.
Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza:
– pályázati kiírás,
– engedélyeztetési tervek,
– helyszínrajz,
– térkép másolat.
Idõpont egyeztetés kérhetõ Margitai Zoltán cégvezetõtõl a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen.
Az ajánlattételi felhívás anyag átvételének feltétele bruttó 100.000,-Ft összeg megfizetése, amely eredménytelen pályázat esetén visszatérítésre kerül. Számlaszám: Gyirmót FC KFT K & H BANK: 10400401 – 50495348 – 49571015
Az ajánlattétel feltétele annak igazolása, hogy az ajánlattevõ ingatlan fejlesztés területén legalább két éve mûködik.
Az ajánlattételi anyag átvételekor szükséges 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatnak valamint eredeti nemleges NAV adóigazolásnak csatolása.
Az eredményes ajánlattételhez szükséges legalább három, létesítmény kivitelezését igazoló referencia.
A fentieken túl eredményes pályázat kizárólag folyamatos finanszírozás vállalása mellett nyújtható be. A beruházás utófinanszírozású, melyet a Törvény által meghatározott ellenõrzõ szerv jóváhagyását követõen a Magyar Labdarúgó Szövetség teljesít.
Szerzõdéskötési kötelezettség ajánlattevõt nem terheli.
További információ és esetleges helyszíni bejárás kérhetõ Margitai Zoltán cégvezetõtõl a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen, illetve technikai kérdésekben: Pongrácz Attila tervezõtõl, elérhetõség: pongraczterv@t-online.hu.
Gyõr, 2018.május 08.

KÖZZÉTÉTEL
A Gyirmót FC KFT 2017.10.10.-én a törvényi elõírásoknak megfelelõen a 9019 Gyõr, Ménfõi u. 61. szám alatt található labdarúgó stadion teljes fûtés korszerûsítés keretein belül létre hozandó termálkút mélyfúrási és a hozzá tartozó tervezési munkáinak megvalósítására kiírt ajánlattételi felhívással kapcsolatban az alábbiakat teszi közzé.
2017.10.03.-án, kedden, 12.30- órakor, Gyõrött, Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyzõ irodájában (9021-Gyõr, Szent István u. 10. I.em.) sor került a beérkezett ajánlatok hivatalos felbontására.
A bontáson jelen voltak Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyzõ, Dr. Horváth Gizella ügyvéd, valamint Margitai Zoltán a Gyirmót FC KFT cégvezetõje.
A beérkezett ajánlatok kiértékelése 2017.10.05.-ig megtörtént, mely értékelés végeredményeként a felhívás nyertese az Aquaplus Kft (6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1.) lett.
Az ajánlattevõket az ajánlatkérõ írásbeli közléssel (postai úton) is tájékoztatta a bírálat eredményérõl jelen közzététel megküldésével.
Gyõr, 2017.10.10.
Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Cégvezetõ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2017. augusztus 31. 13:00:00
A Gyirmót FC KFT ajánlattételi felhívást ír ki a 9019 Gyõr, Ménfõi u. 61. szám alatt található, a teljes fûtés korszerûsítés keretein belül létre hozandó termálkút mélyfúrási és a hozzá tartozó tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítására az alábbiak szerint:
– termálkút létesítése mélyfúrással,
– termál kút körzet létesítményeinek tervezése, kivitelezése
– kútkörzeti építési munkák elvégzése,
– termál vízvezeték és kapcsolódó közmû hálózat tervezése és kivitelezése,
– kültéri ülõpados medencék tervezése és kivitelezése.
A ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma: 2017.09.01.
A ajánlattételi felhívás közzétételének pontos idõpontja: 2017.08.31. 13.00-óra.
A ajánlattételi felhívási anyag leadásának határideje: 2017.10.02. (hétfõ) 12.00 óráig.
A leadott ajánlatok közjegyzõ elõtti felbontása: 2017.10.03. (kedd) 17.00-óráig
A ajánlattételi felhívás elbírálása: 2017.10.06. (péntek) 09.00-17.00-között.
Az ajánlatot adókat hivatalos formában postai úton értesítjük.
A ajánlattételi felhívás anyag leadásának helye: Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 61., klubiroda.
Az ajánlattételi felhívás anyaga, az ajánlattételi dokumentáció – amely tartalmazza a fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be -, valamint további információ beszerezhetõ elõzetes bejelentkezést és idõpont egyeztetést követõ 2 munkanapon belül, 09.00.-16.00.-óra között a Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 61. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán cégvezetõnél: 2017.09.03. napjától.
Idõpont egyeztetés kérhetõ Margitai Zoltán cégvezetõtõl a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen.
Az ajánlattételi felhívás anyag átvételének feltétele bruttó 100.000,-Ft összeg megfizetése, amely eredménytelen pályázat esetén visszatérítésre kerül. Számlaszám: Gyirmót FC KFT K & H BANK: 10400401 – 50495348 – 49571015
Az ajánlattétel feltétele annak igazolása, hogy az ajánlattevõ mélyfúrási termálkút létesítés és kivitelezés területén legalább két éve mûködik.
Az ajánlattételi anyag átvételekor szükséges egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatának, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatnak valamint eredeti nemleges NAV adóigazolásnak csatolása.
Az eredményes ajánlattételhez szükséges legalább három, termálkút és fûtésrendszer létesítmény kivitelezését igazoló referencia.
Szerzõdéskötési kötelezettség ajánlattevõt nem terheli.
Gyõr, 2017. szeptember 01.

2017.09.01. – 2017.11.24.
Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben.
A Magyar Labdarúgó Szövetség adminisztrációja jóváhagyta sportfejlesztési programjainkat, melyeket az alábbi linkeken tekinthetnek meg.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2017-18-as bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC TAO kérelmét elfogadta a 2017-18-as bajnoki évre. A GYIRMÓT FC TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

KÖZZÉTÉTEL
A Gyirmót FC KFT ajánlattételi felhívást írt ki a 9019 Gyõr-külterület 01652/15 helyrajzi szám alatt létre hozandó bentlakásos kollégium és sportszálló engedélyeztetési tervezési munkáinak megvalósítására.
A Gyirmót FC KFT az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az alábbiakat teszi közzé.
2017.07.21.-én, 15.30- órakor, Gyõrött, Gyirmót FC KFT klubirodájában (9021-Gyõr, Ménfõi u. 61.) sor került a beérkezett ajánlatok hivatalos felbontására.
A bontáson jelen voltak Horváth Ernõ tulajdonos-ügyvezetõ, Vesztergom Szabolcs stadion-igazgató valamint Margitai Zoltán a Gyirmót FC KFT cégvezetõje.
A beérkezett ajánlatok kiértékelése 2017.07.24.-ig megtörtént, mely értékelés végeredményeként a felhívás nyertese Pongrácz Attila egyéni vállalkozó lett (Építészkamarai névjegyzési szám: É1-08-0078, Cím: 9023 Gyõr, Attila u. 14., Adószám: 47168554-2-28)
Az ajánlattevõket az ajánlatkérõ írásbeli közléssel tájékoztatta a bírálat eredményérõl jelen közzététel megküldésével.
Gyõr, 2017.07.24.
Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Cégvezetõ

2017.07.19.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2017. június 19.
A Gyirmót FC KFT ajánlattételi felhívást ír ki a 9019 Gyõr-külterület 01652/15 helyrajzi szám alatt létre hozandó bentlakásos kollégium és sportszálló engedélyeztetési tervezési munkáinak megvalósítására.
Az ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma: 2017.06.19.
Az ajánlattételi felhívás közzétételének pontos idõpontja: 2017.06.19. (hétfõ).
Az ajánlattételi felhívási anyag leadásának határideje: 2017.07.19. (szerda) 12.00 óráig.
A leadott ajánlatok felbontása: 2017.07.21. (péntek) 17.00-óráig
Az ajánlattételi felhívás elbírálása: 2017.07.24. (hétfõ) 09.00-17.00-között.
Az ajánlatot adókat hivatalos formában értesítjük.
A ajánlattételi felhívás anyag leadásának helye: Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 61., klubiroda.
Az ajánlattételi felhívás anyaga, az ajánlattételi dokumentáció – amely tartalmazza a fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be -, valamint további információ beszerezhetõ elõzetes bejelentkezést és idõpont egyeztetést követõ 2 munkanapon belül, 09.00.-16.00.-óra között a Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 61. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán cégvezetõnél: 2017.06.19. napjától.
Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza:
– pályázati kiírás.
Idõpont egyeztetés kérhetõ Margitai Zoltán cégvezetõtõl a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen.
Az ajánlattétel feltétele annak igazolása, hogy az ajánlattevõ ingatlan fejlesztés területén legalább két éve mûködik.
Szerzõdéskötési kötelezettség ajánlattevõt nem terheli.
További információ és esetleges helyszíni bejárás kérhetõ Margitai Zoltán cégvezetõtõl a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen.
Gyõr, 2017. június 19.

2016.08.31.

Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben.

A Magyar Labdarúgó Szövetség adminisztrációja jóváhagyta sportfejlesztési programjainkat, melyeket az alábbi linkeken tekinthetnek meg.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2016-17-es bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC TAO kérelmét elfogadta a 2016-17-es bajnoki évre. A GYIRMÓT FC TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

2015.08.01.

Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben és a Gyirmót FC KFT-ben.

A Magyar Labdarúgó Szövetség adminisztrációja jóváhagyta sportfejlesztési programjainkat, melyeket az alábbi linkeken tekinthetnek meg.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC és a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2015-16-os bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT, A GYIRMÓT FC TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT PEDIG ITT találhatják.

KÖZLEMÉNY

2015. február 02. 09:58:02

A Gyirmót FC KFT az alábbi közleményt teszi közzé.

A Gyirmót FC KFT (9019 Gyõr, Ménfõi u. 59.), a Magyar Labdarúgó Szövetség által 2013.12.17-én a be/SFP-2207/2013 számon engedélyezett, valamint a 2014.10.03.-án, a be/SFPHOSSZ-2207/2013 meghosszabbított sportfejlesztési programja alapján megkezdi a gyirmóti stadion felújítási munkálatait.

A stadion fejlesztés teljes egészében magánterületen valósul meg, kizárólag a látvány csapatsport társasági adó támogatásából, valamint a támogatás mellé, a törvény által elõírt önrész finanszírozásából. A társasági adó támogatást a Gyirmót FC Kft TAO-s Támogatói, az önrészt a Gyirmót FC KFT tulajdonosai biztosítják.

Fenti sportfejlesztési program teljes értéke 906.344.411.- ft, mely összegbõl a stadion keleti és nyugati lelátója, valamint öltözõ-, és iroda épülete kerül felújításra, megépítésre.

Fenti sportfejlesztési program alapján valamint a törvényi elõírásoknak megfelelõen a Gyirmót FC KFT – a támogatási összeg beérkezését követõen – nyílt pályázatot írt ki a munkálatokra 2014.12.19.-én. A nyílt pályázatok beérkezését követõen közjegyzõ elõtt került sor a pályázatok bontására, majd értékelésére. Az értékelést követõen a kivitelezõ a Betonsped Kft (2500 Esztergom, Schweidel J u. 48) lett.

A nyertessel a Gyirmót FC KFT szerzõdést kötött, és február 02.-én átadta a munkaterületet kivitelezõ részére, aki elsõ és második ütemben a keleti (gyõri oldal) lelátó valamint az öltözõ-, iroda épület kivitelezési munkálatait kezdi meg. Harmadik ütemben a nyugati (bécsi oldal) lelátó kivitelezési munkálatai kerülnek megvalósításra. A teljes kivitelezés várhatóan 2015 õszén fejezõdik be.

Fenti átépítési munkálatok a Gyirmót FC Gyõr hazai mérkõzéseit nem érintik, a labdarúgó csapat a hazai mérkõzéseit továbbra is Gyirmóton, a centerpályán bonyolítja le.

Gyirmót FC KFT, 2015.02.02


KÖZZÉTÉTEL

2015. január 23. 09:00:00

A Gyirmót FC KFT a 2014.12.19.-én, az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) e) pontja, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése alapján, a 9019 Gyõr, Ménfõi u. 59. szám alatt található labdarúgó stadion lelátó, öltözõ-, és iroda épületének kivitelezési munkálataira kiírt ajánlattételi felhívással kapcsolatban az alábbiakat teszi közzé

2015.01.22.-én, csütörtökön, 08:00 órakor, Gyõrött, Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyzõ irodájában (9021-Gyõr, Szent István u. 10. I.em.) sor került a beérkezett ajánlatok hivatalos felbontására.

A bontáson jelen voltak Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyzõ, Dr. Horváth Gizella ügyvéd, Horváth Ernõ a Gyirmót FC KFT tulajdonos-ügyvezetõ igazgatója, valamint Margitai Zoltán a Gyirmót FC KFT klubigazgatója.

A beérkezett ajánlatok kiértékelése 2015.01.22.-én megtörtént, mely értékelés végeredményeként a felhívás nyertese a Betonsped Kft (2500 Esztergom, Schweidel J u. 48)

Az ajánlattevõket az ajánlatkérõ írásbeli közléssel (postai úton) is tájékoztatja a bírálat eredményérõl jelen közzététel megküldésével.

Gyõr, 2015.01.23. 09.00-óra

Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Klubigazgató


Lezárult az ajánlattételi felhívás határideje

Január 19.-én lezárult az ajánlattételi felhívás határideje a stadionfejlesztési projektben. A kiírásra három ajánlat érezett, melyek közjegyzõ elõtt kerülnek felbontásra. Az eredményrõl honlapunkon beszámolunk.

Gyõr, 2015.01.19.


Ajánlattételi felhívás

Gyõr, 2014.12.19. 17.00-ÓRA


A Gyirmót FC KFT az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) e) pontja, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése alapján ajánlattételi felhívást ír ki a 9019 Gyõr, Ménfõi u. 59. szám alatt található labdarúgó stadion lelátó, öltözõ-, és iroda épületének kivitelezési munkálataira.

A ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma: 2014. december 19.

A ajánlattételi felhívás közzétételének pontos idõpontja: 2014. december 19. 17.00-óra.

A ajánlattételi felhívási anyag leadásának határideje: 2015. január 19. (hétfõ) 16:00 óráig.

A ajánlattételi felhívás elbírálása és eredményhirdetése: 2015. január 23. (péntek) 9:00 órakor.

A ajánlattételi felhívás anyag leadásának helye: Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 59., klubiroda.

Az ajánlattételi felhívás anyaga – amely tartalmazza a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be – átvehetõ elõzetes bejelentkezést követõ 3 napon belül, nyitvatartási idõben a Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 59. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán klubigazgatónál: 2014. december 29. napjától.

Az ajánlattételi felhívás anyag átvételének feltétele bruttó 100.000,-Ft összeg megfizetése, amely eredménytelen pályázat esetén visszajár. Számlaszám: Gyirmót FC KFT K & H BANK: 10400401 – 50495348 – 49571015

Az ajánlattétel feltétele annak igazolása, hogy a pályázó a sportlétesítmény-fejlesztés vagy építõipari kivitelezés területén legalább két éve mûködik.

Az ajánlattételi anyag átvételekor szükséges egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatának, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat valamint eredeti nemleges adóigazolás csatolása.

Az eredményes ajánlattételhez szükséges legalább három, sport-, illetve szórakoztató létesítmény kivitelezését igazoló referencia.

A fentieken túl eredményes pályázat kizárólag folyamatos finanszírozás vállalása mellett nyújtható be. A beruházás utófinanszírozású, melyet a Törvény által meghatározott Minisztérium ellenõrzése, jóváhagyását követõen a Magyar Labdarúgó Szövetség teljesít.

Az ajánlattételi dokumentáció valamint további információ beszerezhetõ Margitai Zoltántól a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen, illetve technikai kérdésekben: Pongrácz Attila tervezõtõl, elérhetõség: pongraczterv@t-online.hu.

Gyõr, 2014. december 19.


SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK JEGYZÉKE

2013-14

2012-13

2011-12


KIADOTT TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE

2013-14

2012-13

2011-12

A TAO- támogatásokkal kapcsolatos hírek, információk.

2014.08.01.

Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyta sportfejlesztési programunkat, mely keretében a Gyirmót SE-ben utánpótlás nevelési feladatokra a 2014-15-ös bajnoki évben 123.240.260 forintot fordíthatunk.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC és a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2014-15-ös bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELEM ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT, A GYIRMÓT FC TAO KÉRELEM ITT, A GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT PEDIG ITT találhatják.

A TAO-támogatásról (2013. október 14., hétfõ 15:24)

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetõséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentõsen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatõr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerûbb játékát.
A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások hatására egyre többen kezdenek el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásához vezethet. A TAO-program piaci források bevonásán keresztül számos egyesület pénzügyi önállóságát is magával hozza majd.

Jogszabályi háttér
A Magyar Országgyûlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változása. Ez lehetõvé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Megéri támogatni, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetõségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékû – adóalap kedvezményt is kapnak. Az adókedvezmény részleteit a 2011. július 1-jén megjelent kormányrendelet tartalmazza (a törvényt és a rendeletet megtalálja jobboldalon a Kapcsolódó jogszabályok cím alatt).

Minden nyereséges, társasági adót fizetõ magyar vállalkozás adhat támogatást (kivéve az állami tulajdonú TAO-alanyt). A támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minõsül, így nem növeli meg a társasági adó alapját. A támogatáshoz un. kiegészítõ támogatás kapcsolódik, amellyel további források kerülnek a labdarúgásba.

Érdemes támogatni!
Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetõségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyezõ adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
– a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
– a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege,
– kiegészítõ támogatást kell nyújtani a labdarúgásnak az adóalapcsökkenésbõl származó megtakarítás 75 %-áig.
Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelõsségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elõsegítése érdekében.

A támogatás menete
1. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása
A támogatásra jogosult szervezet elsõ lépésben ún. sportfejlesztési programot nyújt be a szövetséghez (MLSZ), amely a következõ sportévben végrehajtani kívánt programot mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges támogatási összegekkel (a pályázatok benyújtására minden év március 1. és április 30. között van lehetõség az e célra létrehozott elektronikus felületen). E programot az MLSZ – mint hatóság – elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények megléte esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely a megszerezhetõ támogatást is tartalmazza. A támogatási összegekhez minimum 10% önrész szükséges, a kiadás jogcímétõl függõen.

2. lépés: Támogató keresése
Következõ lépésben a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegérõl, annak folyósításának feltételeirõl a sportszervezet és a támogató szerzõdést köt és ez alapján a sportszervezet a korábban említett elektronikus felületen keresztül támogatási igazolási igényt nyújt be. Az igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak is.

3. lépés: Támogatás átutalása
A támogató a kiállított támogatási igazolás alapján teljesíti a támogatás utalását.

4. lépés: Adókedvezmény
A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelezõ feltöltésbõl levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van lehetõség. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követõen érvényesíthetõ: ha az érvényesíthetõ adókedvezmény mégsem biztosítana kellõ fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.

Támogatható szervezetek
Támogatásra a látvány-csapatsportok országos szakszövetségei, jelen esetben a labdarúgás hazai vezetõ szerve a Magyar Labdarúgó Szövetség, és annak tagjaként mûködõ sportszervezetek jogosultak:

– a szövetség tagjaként mûködõ amatõr sportszervezetek,
– a szövetség tagjaként mûködõ sportiskolák- és diáksport egyesületek,
– a szövetség tagjaként mûködõ hivatásos sportszervezetek,
– a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,

Támogatható területek
A támogatást a támogatott szervezetek csak meghatározott területek fejlesztésére használhatják fel:
– utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
– versenyeztetéssel összefüggõ költségek támogatására,
– személyi jellegû ráfordításokra,
– tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is,
– képzéssel összefüggõ feladatokra.

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott sportszervezet jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplõ alábbi mértékeket:
– utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggõ költségeinek 90%-át,
– tárgyévi személyi jellegû ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis /csekély összegû/ támogatásként nyújtható),
– tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,
– tárgyévi képzési feladatival összefüggõ kiadásainak általános képzés esetén 60%-át, szakképzés esetén 25%-át.

Fontos! A TAO-támogatás nem szponzoráció: nem kapható érte ellenszolgáltatás (pl. reklámfelület).

Tisztelt Pályázók (2013.10.17)

Látvány-csapatsportok támogatása esetén a hatályos társasági adóról, és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (3a) bekezdése szerint az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a támogató
a) a támogatási igazolásban szereplõ összegû támogatást a támogatott szervezet számára,
b) a kiegészítõ sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége (MLSZ) számára átutalja, és
c) a támogatás és a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére bejelentse.

A támogató a támogatási igazolásban meghatározott összeg Tao. tv. szerinti (19 százalékos, illetve a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalékos) adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerzõdés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette.

A támogató a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha a támogató a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendõ adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, a támogató köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követõ 90 napon belül kiegészítõ sportfejlesztési támogatásra fordítani.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a jelenlegi támogatókkal kizárólag támogatási szerzõdést köt, melynek szerzõdéstervezete megtekinthetõ

ITT

.

A támogatási igazolási igények jóváhagyását követõen a támogatási szerzõdés két – szakszövetség által aláírt – példányát az MLSZ a támogató részére postai úton, a támogatási igazolással egyidejûleg juttatja el. A támogató által is aláírt szerzõdés egy példányát az MLSZ Központi Hivatalába (cím: 1386 Budapest 62. Pf.: 906/1.) vissza kell juttatni. A részletes teendõket a támogatási igazolás mellé kiállított tájékoztató tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a támogatás és a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás átutalásának tényét – annak pénzügyi teljesítésétõl számított 8 napon belül – az állami adóhatóság részére be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye. A bejelentési kötelezettség kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványon (SPORTBEJ) teljesíthetõ, amely a NAV honlapjáról (

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

) tölthetõ le.

2013.09.10.

Látvány-csapatsportok támogatása

A sporttal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény elfogadásával a 2010. május közepén megalakult új Országgyûlés megalapozta a magyar sportfinanszírozás rendszerének átalakítását, megújítását, megnyitva ezzel új, az elmúlt évtizedekben kiaknázatlan források bevonásának lehetõségét a magyar sport fejlesztése érdekében

A törvény elfogadásával a látvány-csapatsportot (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogató adózó az Ellenõrzõ Szervezet – a Nemzeti Sport Intézet – által kiállított támogatási igazolásban szereplõ összegig társasági adókedvezményt, illetve illetékkedvezményt vehet igénybe. A részletes szabályokat a csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Parlamentje és Kormánya 2011 decemberében döntött a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

A hivatkozott jogszabályok módosítását az indokolta, hogy azok teljes összhangban legyenek az Európai Bizottság látvány-csapatsport támogatását minden elemében jóváhagyó, SA.31722 (2011/N) számú döntésével. A változások során figyelembe vételre kerültek az elmúlt idõszak legfontosabb jogalkalmazási tapasztalatai is.

A legfontosabb törvényi szintû módosítások a következõk:

1. A sportcélú ingatlan-fejlesztés érdekében eszközölt sporttelep vásárlás, vagy sporttelep felépítését célzó földterület-vásárlás esetén a Bizottság lehetõvé tette a látvány-csapatsportágakon kívüli szövetségek és sportszervezetek számára is az illetékkedvezmény igénybevételének lehetõségét. Az illetékkedvezmény mértékének meghatározása azonban eltér az eddig a jogszabályban meghatározott általános szabályoktól, azt az ún. de minimis támogatás, vagy az általános csoportmentességi rendelet szerinti regionális beruházási támogatás szabályai alapján lehet igénybe venni. Számításaink szerint ez a módosítás technikai jellegû, érdemben nem tér el a kedvezményrendszer lehetõsége a látvány-csapatsportágak és az egyéb sportágak esetén.

2. A Tao. törvény sporttámogatási elemeinek módosításaként a Bizottság javaslatára, az intézkedés arányosságának biztosítása érdekében a törvénymódosításba biztosítékként beépítésre kerül, hogy az infrastruktúra fejlesztés támogatás eredményeként megvalósuló, vagy felújításra kerülõ ingatlanban a sportcélú használat ellenértéke profi sportszervezetek esetén a törvényben garantáltan meghatározott bérleti díj-minimumhoz kötött. A hivatásos sportszervezetek által fizetett bérleti díj soha nem lehet alacsonyabb a bérelt létesítmény (ideértve a támogatási intézkedésekbõl finanszírozott beruházásokat is) tényleges értékcsökkenési költségei és mûködési költségei összegének 50%-ánál, figyelembe véve a létesítmény hivatásos sportszervezet által igénybe vett kapacitásának arányát a létesítmény teljes, ténylegesen igénybe vett kapacitásához. Ezt a rendelkezést a 2011-2012-es támogatási idõszak támogatásai kapcsán is alkalmazni kell.

3. További, gyakorlati tapasztalatok alapján javasolt törvényi szintû módosítások:

– A törvénymódosítás a profi klubok definíciójának kiegészítésével a jövõre nézve a veterán korosztályokat nem minõsíti professzionális sportszervezeteknek.

– Ugyancsak a jogalkalmazási tapasztalatok alapján a törvénymódosítás a jövõre nézve biztosítja, hogy több szakosztályos egyesület kérelme esetén, ha az egyik szakágban mûködõ kérelmezõ professzionális státusszal rendelkezik, akkor a sportszervezet összes többi szakosztályára ne kelljen a professzionális sportszervezetekre irányadó szabályok szerint nyújtható támogatást alkalmazni, azok az amatõr státusz alapján is támogathatóak lesznek a 2012-2013-as támogatási idõszaktól.

– A sportcélú ingatlan fogalmát – amelyre a támogatásból megvalósuló fejlesztés vonatkozhat – a törvénymódosítás a jövõre nézve az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján szigorúbb, közvetlenül és kizárólag a sporttevékenység céljait szolgáló módon határozza meg.

– A módosítás egyértelmûsíti a támogatási igazolás kiállításának idõpontját, azt a kérelmezõ egységesen, a sportfejlesztési program jóváhagyását követõen igényelheti, függetlenül attól, hogy a jóváhagyott program elõ- és/vagy utófinanszírozott elemeket tartalmaz. (Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az utófinanszírozott támogatások az elszámolást követõen lehívhatók lennének, ellenkezõleg: a törvény végrehajtási rendeletének módosítása egyértelmûsíti, hogy az utófinanszírozott támogatási elemek kizárólag akkor érvényesíthetõk az adózó oldalán adókedvezményként, ha a támogatott szervezet az utófinanszírozott program egészének vagy egy részének megvalósításával elszámolt az ellenõrzést végzõ Nemzeti Sport Intézet felé, és az NSI az elszámolás elfogadásáról szóló, záradékkal ellátott igazolást a támogatott szervezet felé kiadja.) A módosítás e rendelkezését a folyamatban lévõ támogatási idõszakra is alkalmazni kell.

– A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatos támogatási intenzitás tekintetében a törvénymódosítás – a brüsszeli jelzésekre figyelemmel – sávos meghatározást vezet be, ahol az intenzitások önerõhöz viszonyított aránya fordított ahhoz képest, hogy a támogatott szervezet milyen mértékû közcélú hasznosítást vállal a tárgyi eszköz beruházással, felújítással megvalósuló infrastruktúra-fejlesztés eredményeként. Ahol a közösségi közcélú használat aránya a napi üzemidõ legalább 20%-a és évente legalább 10 nap, ott marad a 70 %-os támogatási intenzitás igénybevételi lehetõsége, ahol ez az arány 16% és évente legalább 8 nap, ott a támogatási intenzitás 50 %, ahol ez az arány 12% és évente legalább 6 nap, ott a támogatási intenzitás 30 %. A módosítás e rendelkezését a folyamatban lévõ támogatási idõszakra is alkalmazni kell.

– A javaslat az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján – a támogatási program alapvetõ, eredeti céljainak megõrzése érdekében – elõírja, hogy a következõ támogatási idõszaktól kezdõdõen csak olyan sportszervezet jogosult a támogatás igénybevételére jogosult szervezet státuszára, amelyik a kérelem benyújtásának idõpontjában legalább két éve már mûködik.

A legfontosabb kormányrendeleti szintû módosítások a következõk:

4. Az ellenõrzési és felügyeleti rendszer egységessége és állami szintû nyomon követhetõsége, továbbá a támogatási rendszer monitoring folyamatainak brüsszeli tájékoztatási folyamata, a kapcsolattartás szükségessége miatt Magyarország vállalta, hogy minden év október végéig éves jelentést nyújt be a Bizottságnak. Az elõrehaladási jelentés egyebek mellett a következõkrõl fog információkat tartalmazni: a program alapján juttatott teljes támogatási összeg, a finanszírozott sportinfrastruktúra-projektek, támogatási intenzitásuk, kedvezményezettjeik, a referenciaárakra alkalmazott paraméterek, a hivatásos sportszervezetek által ténylegesen fizetett bérleti díjak, valamint a lakosságnak nyújtott elõnyök és az infrastruktúra multifunkcionális használatának bemutatása. (Ez a monitoring tevékenység a szövetségek részérõl is folyamatos adatszolgáltatási tevékenységet igényel, amit a közeljövõben a szövetségek közremûködésével összeállításra kerülõ ellenõrzési módszertani kézikönyv fog terveink szerint részletesen meghatározni.)

5. A rendelet-módosítás további, a gyakorlati tapasztalatok alapján felmerülõ kérdéseket szabályoz, több elemében szigorítva az eddigi rendelkezéseket, amelyek közül a legfontosabbak:

– személyautó beszerzése és vagyoni értékû jogok megszerzése nem számolható el a támogatási jogcímek között;

– a tárgyi eszköz támogatási jogcímeken igénybe vehetõ támogatási tételek, kategóriák támogatható elemeit és a támogatások mértékét a szövetségek meghatározott piaci árak alapján kötelezõen elõírhatják (benchmark-rendszer bevezetése);

– szigorításra kerül a közremûködõi költség címén igényelhetõ támogatás mértéke; az elõ-, és utófinanszírozott támogatások esetén elkülönítésre kerül a támogatás teljesítésének szabályozása és az adókedvezmény igénybevételének feltétele. Elõfinanszírozott támogatás esetén változás nincs, a támogatási igazolásban szereplõ összegû támogatás utalásáról szóló igazolás adóhatóság részére történõ benyújtása az adókedvezmény igénybevételének feltétele. Utófinanszírozott támogatás esetén (10 millió Ft fölötti infrastruktúra-fejlesztésre irányuló támogatás) lehetõvé válik, hogy (abban az esetben, ha a szövetség a jóváhagyást végzõ szervezet) a szövetségeknél, illetve (abban az esetben, ha az NSI a jóváhagyást végzõ szervezet) a Nemzeti Sport Intézetnél megnyitásra kerül egy elkülönített pénzforgalmi számla, és az erre történõ utalásról szóló bizonylattal a támogató Tao-hatálya alá tartozó személy jogosulttá válik az adókedvezmény érvényesítésére. A támogatott sportszervezet, szövetség viszont változatlanul akkor férhet hozzá az elkülönített számlához, ha az utófinanszírozott támogatással vagy annak egy részével elszámolt és az elszámolást az NSI jóváhagyta.

Részletesebb információkért, kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz a következõ emailcímen: taoinfo@nupi.hu.

2013.09.06.

Több mint 42 milliárd forint volt a TAO-támogatás – Budapest – A futballon keresztül a társadalmat szolgálja.

A labdarúgó-egyesületek számára jóváhagyott TAO támogatási összeg 2011/12-ben 19,1 milliárd forint volt, a társaságiadó-kedvezményekre alapozott program ismertebbé válásával pedig ez 2012/13-ban 23,3 milliárd forintra emelkedett – a magyar szövetség (MLSZ) összegzése szerint.

– A pénz több mint nyolcvan százaléka az utánpótlás- és tömegsport fejlesztését, tömegek futballozását szolgálja, a további 20 százalék is oly módon jut a professzionális klubokhoz, hogy azt a nézõk kulturált szórakozását szolgáló infrastruktúra fejlesztésére, illetve utánpótláscsapataik mûködésére költhetik – tájékoztatta az MTI-t az MLSZ, leszögezve, hogy a támogatott projektek túlnyomó többsége a tárgyi feltételek megteremtését és az utánpótlás-nevelés megfelelõ hátterének biztosítását szolgálta. A közlemény szerint „a profi sport direkt támogatásának tilalma a TAO-támogatási rendszer brüsszeli jóváhagyásának feltétele volt”.

A 2012/13-as idõszak jóváhagyott összegeinek részletezésébõl kiderül, hogy a tárgyieszköz-fejlesztések 76 százaléka amatõr (NB III vagy az alatti) és utánpótlás-bajnokságokban szereplõ több mint 1700 egyesületnek kínált elõrelépési lehetõséget. A fejlesztések több mint 80 százaléka pályák vagy öltözõk létesítéséhez és korszerûsítéséhez kapcsolódik. A kimutatás alapján hasonló képet mutat az utánpótlás-nevelésre jóváhagyott támogatások elosztása is, a kedvezményezett egyesületek csapatainak 72 százaléka amatõr osztályban szerepel, így a program közel 9000 csapat versenyeztetésének költségeihez járul hozzá.

Az MLSZ arról is beszámolt, hogy a csak amatõr osztályban érdekelt klubok számára kiírt 2013/14-es sporttelep-felújítási program keretében – a tervek szerint – az idei szezonban 584 sportszervezet közel 2,5 milliárd forint támogatást kap telephelyének felújítására.

A futballszövetség közölte, hogy az általa igényelt és jóváhagyott 6 milliárd (2011/12) és 7,6 milliárd forint (2012/13) felhasználása teljes egészében az amatõr labdarúgást támogatja.

„Nincs hatékonyabb megelõzési módja az egészségügyi problémák mellett például a bûnözésnek az ilyen futballközösségek támogatásánál, felépítésénél. Vagyis mindezen befektetések nem elsõsorban a sport és a labdarúgás, hanem a fiatalság, és az egész társadalom érdekeit szolgálják – szögezte le az MLSZ, amely a közleményben jelezte, a 16 NB I-es klub és a szövetség együtt a tavalyi évben nagyjából 5 milliárd forint közterhet fizetett be az államkasszába.

(mti, nb1.hu)



2013.08.09.

Világítás fejlesztés Gyirmóton

Szombaton, a Vasas elleni Magyar Kupa találkozóval kezdjük a 2013-14-es bajnoki évet. Új edzõvel, új játékosokkal, új tervekkel, és nem utolsó sorban új világítással vágunk neki a szezonnak. A centerpályán ugyanis elkészült az UEFA követelményeknek is megfelelõ villanyvilágítás. Az építkezésrõl készült képeket megtekinthetik ITT, A KÉPGALÉRIÁBAN!

2013.07.29.

Elérhetõ a 2013/14-es támogatási idõszakra vonatkozó elõminõsített támogatási igazolások kiállításának kérelmezõi felülete.

Tisztelt Pályázók! (07.29.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013/14-es támogatási idõszakra vonatkozó elõminõsített támogatási igazolások kiállításának kérelmezõi felülete megnyílt az elektronikus kérelmi rendszerben:

https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/

A kérelmi rendszerbe történõ belépést követõen a „Támogatási igazolások” menüpontra, majd az EM_K001 iktatószámú sor végén található szerkesztés gombra kattintva a jóváhagyott elõminõsített pályázattal és sportfejlesztési programmal rendelkezõ pályázók elkezdhetik az elõminõsített pályázaton jóváhagyott tételekhez kapcsolódó támogatási igazolási kérelmet kitölteni.

A kérelem elsõ oldalán az adatok automatikusan kitöltõdnek.

A kérelem második oldalán kérjük, adják meg a 107/2011. Kormányrendelet 4. § (11) alapján annak a honlapnak a címét, amelyen a sportszervezet eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének, valamint kérjük, adják meg a sportfejlesztési programjukban szereplõ jóváhagyott jogcímekhez kapcsolódó bankszámlaszámokat.

A kérelem harmadik oldalán a sportszervezet hivatalos képviselõje/kapcsolattartója személyi igazolvány számát kell megadni.

A kérelem negyedik oldalán az „önrész forrása” oszlop megfelelõ adatát kérjük megadni.

A kérelem ötödik oldalán levõ Nyilatkozat 5. pontjának a), b), vagy c) pontját kérjük bejelölni.

A kérelem hatodik oldalán a 107/2011. Kormányrendelet által elõírt 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességet igazoló dokumentumot és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot vagy átutalási megbízást kérjük feltölteni.

Az ellenõrzés, majd a beküldés gombot megnyomva a kérelme a rendszerben mentésre kerül.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatási igazolási kérelem benyújtásához is szükséges az elektronikus aláíró eszköz használata!

A támogatási igazolás kiállításáról elektronikusan kapnak értesítést. A támogatási igazolásokat – hasonlóan a jóváhagyó határozathoz -, a „Dokumentumok” menüpont alatt található listából fogják tudni letölteni, miután az elektronikus aláíró eszköz segítségével a támogatási igazolás átvételre került.

Tisztelt Pályázók! (07.17.)

Elérhetõ a 2012/13-as kérelmi rendszeren belül a sportfejlesztési programok hosszabbítása funkció. A mûködéssel kapcsolatos leírás ITT található.”

Tisztelt Pályázók! (06.26.)

A látvány-csapatsportágak támogatásának eljárási rendjét szabályozó jogszabályok (1996. évi LXXXI törvény, 107/2011. (VI.30) kormányrendelet) májusban módosultak. A Nemzeti Sportintézet ezen tárgyú tájékoztatója ITT elérhetõ.

Az új eljárásrenddel kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) is közleményt bocsájtott ki, mely ITT érhetõ el:

További változás, melyrõl kérjük, hogy támogatóikat a megállapodás megkötésekor feltétlenül tájékoztassák, hogy a támogatás és a kiegészítõ támogatás NAV felé történõ bejelentése a SOPRTBEJ nevû ûrlappal tehetõ meg papír alapon vagy elektronikusan az ügyfélkapun keresztül.

A nyomtatvány letölthetõ INNEN

A kitöltési útmutatót ITT érhetõ el

Kérjük a tájékoztatók részletes elolvasását és az azokban foglaltak pontos betartását!

2013.08.01.

Durván megvágják a látványsport-támogatást

Jelentõsen csökkentheti a látvány-csapatsportok támogatása iránti kedvet a társaságiadó-törvény új módosítása, amely az eddigi kedvezményt 75 százalékkal mérsékli, hívja fel a figyelmet az RSM-DTM tanácsadó cég. A szándék érthetõ, a hatás azonban kérdéses. A módosítás alkalmazási hatálya miatt verseny indulhat a már elfogadott sportfejlesztési programok támogatásáért. Szabályozási pontatlanság miatt viszont néhány szerencsés vállalkozás másokhoz képest jobban járhat.

TAO-kedvezményt a negyedére

Évközi a változás a csapatsport támogatási rendszerében, de a pontatlan szabályozás miatt néhány vállalkozás kevésbé jár rosszul a többinél – mutat rá Fajcsák Gábor, az RSM DTM adómenedzsere. A 2013. május 19-én hatályba lépett módosítás kiegészítõ sportfejlesztési támogatás befizetésének kötelezettségét írja elõ azon vállalkozások számára, amelyek élni kívánnak a sporttámogatások TAO-kedvezményével. Az új szabály hatására a kedvezmény mértéke a korábbi negyedére csökken, ami hatással lehet az eddig sporttámogatásban gondolkodó társaságok támogatási kedvére.

A valódi kormányzati szándék a 2013. évi módosítás hivatalos indoklásából nem állapítható meg, azonban figyelembe véve, hogy 2012-ben a sporttámogatások a társasági adóból származó bevételt mintegy 10 százalékkal csökkenthették, a jogszabály változtatásának a célja az RSM szerint jó eséllyel egyszerûen a költségvetés egyenlegének a javítása.

Nehéz megbecsülni a pontos hatásokat

A módosítás hatásait pontosan nem lehet megbecsülni, de felmerül a kérdés, vajon nem éppen az ellenkezõ hatást, a sporttámogatások radikális csökkenését érik-e el ezzel a módosítással a jogalkotók. Talán egyszerûbb lett volna felmérni a költségvetés teherbíró képességét, és húzni egy vonalat az egy évben maximálisan kiadható adókedvezményre jogosító sporttámogatási igazolások tekintetében, ahogyan a színháztámogatások esetén is sikerült ezt megtenni – utal az intézkedés lehetséges hatásaira Fajcsák.

A módosítás komoly hátrányt jelenthet az új programokat benyújtók számára, hiszen a támogatók valószínûleg a régi programokat fogják keresni. Tekintettel arra, hogy a még nem lezárult sportprogramok meghosszabbíthatóak, ez az átmeneti rendelkezés akár évekre is bebetonozhatja a támogatást szerezni képes szervezetek körét. Más szemszögbõl ez a helyzet akár meg is könnyítheti a korábbi programokkal rendelkezõk támogatásszerzését, hiszen az õ támogatásukért verseny indulhat az adókedvezményt megszerezni kívánó cégek között.

A módosítás hatásait ellensúlyozni hivatott ugyanakkor a szabály azon része, amely szerint a kiegészítõ támogatást szponzori szerzõdés keretében lehet megfizetni. Eszerint a „sima” támogatással ellentétben a kiegészítõ támogatás összegéért cserébe ellenszolgáltatásra jogosult a támogató – teszi hozzá Fajcsák.

Lesz, aki csak 40 százalékot veszít

A szabály jelenlegi szövegezése néhány szerencsés vállalkozás számára kevésbé hátrányos, szélsõséges esetben elõfordulhat, hogy a 75 százalékos kiegészítõ támogatás mindössze a korábbi kedvezmény 40 százalékának elvesztését jelenti. Azon vállalkozások, melyek adóalapja a támogatás figyelembe vétele nélkül 500 és 535 millió forint közé esik, amennyiben akkora összegû támogatást nyújtanak, amivel adóalapjuk 500 millió forint alá csökken, a kiegészítõ támogatás kalkulációjakor a 10 százalékos adókulccsal számolhatnak.

Tekintettel arra, hogy a támogatás egy részével a 19 százalékos adóból spórolnak, miközben a kiegészítõ támogatás összegének kalkulációjakor csak a 10 százalékos adókulccsal megállapított kedvezmény után kell a 75 százalékot számolni, elõnyük keletkezik azon vállalkozásokkal szemben, amelyek árbevétele nem ebbe a sávba esik. Ennek hatásait az alábbi táblázatban néhány példán keresztül mutatják be, illetve az RSM kalkulátora egyéni számításokra is lehetõséget biztosít.

(index.hu)

2013.07.29.

Változik a látvány-csapatsportok támogatási rendszere

A 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2013. május 19-i hatállyal módosította a látvány-csapatsportok támogatása társasági adókedvezményének szabályait. A Tao. tv. alábbiakban ismertetésre kerülõ, megváltozott szabályait elsõ alkalommal a 2013-2014-es támogatási idõszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben kell alkalmazni.

A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, illetve a 2013. május 9-én kihirdetett, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2013. május 19-i hatállyal módosította a látvány-csapatsportok támogatása társasági adókedvezményének szabályait.

A Tao. tv. alábbiakban ismertetésre kerülõ, megváltozott szabályait elsõ alkalommal a 2013-2014-es támogatási idõszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni (Tao. tv. 29/U.§). A Kormányrendelet módosításai 2013. május 19-tõl alkalmazandóak.

A Tao. tv. módosult 22/C. § (2)-(3) bekezdései értelmében a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye támogatási igazolás alapján vehetõ igénybe. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó
a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor köztartozásmentes legyen [ezen elõírás a Tao. tv. 29/S. § (5) bekezdése szerint 2012. március 1-jei hatállyal alkalmazandó]
támogatási igazolásban szereplõ összegû támogatást a támogatott szervezet, illetve – új elõírásként – az ún. kiegészítõ sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a sportköztestület számára átutalja, valamint
a támogatás és a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstõl számított 8 napos, jogvesztõ határidõn belül bejelentse.

2013. május 19-tõl a támogató nem kötelezett a támogatási igazolás másolatának illetve az átutalást igazoló banki bizonylatnak az állami adóhatósághoz történõ benyújtására, a Korm. Rendelet 7. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésére tekintettel.

Szintén változott a szabályozás a képzéssel összefüggõ feladatok, a személyi jellegû ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggõ feladatok támogatása esetén a támogatás összege utáni 1%-os befizetési kötelezettség tekintetében (melyet az ellenõrzõ szervezet által ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint ellenõrzési feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani). Ezen kötelezettséget a korábbiaktól eltérõen nem a támogatási összegen felül, hanem a támogatás összegébõl kell teljesíteni, melynek következtében az 1%-os összeg az adókedvezménybe is beleszámít.

A támogatás, illetve a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás

Változatlan szabály, hogy a támogató a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplõ összegû támogatást
a) elõfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követõen az igazoláson feltüntetett egyes önálló fizetési számlákra történõ átutalással,
b) utófinanszírozásnál a támogatási igazolás kézhezvételét követõen a sportigazgatási szervnél illetve országos sportági szakszövetségnél megnyitásra kerülõ, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára történõ átutalással teljesíti [Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés].

A Tao. tv. újonnan beiktatott 22/C. § (3a)-(3b) bekezdései szerint, az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerzõdés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatport országos sportági szakszövetségének befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. Amennyiben a támogatást a társasági adó alanya a sportköztestület részére nyújtja, a kiegészítõ sportfejlesztési támogatást a sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerzõdés keretében megfizetni.

A kiegészítõ sportfejlesztési támogatást – az alaptámogatáshoz hasonlóan – szintén a támogatás adóévében, a támogatási igazolás birtokában kell átutalni. Átutalása a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének feltétele.

A támogató a kiegészítõ sportfejlesztési támogatást az országos sportági szakszövetség illetve a sportköztestület által megnyitásra kerülõ, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára történõ átutalással teljesíti mind elõ-, mind utófinanszírozásnál [Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés].

Az adózó a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos adókulccsal akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendõ adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követõ 90 napon belül kiegészítõ sportfejlesztési támogatásra fordítani.

Például, az adózó számításai szerint az adóalapja 450.000 e Ft lesz, és 20.000 e Ft mértékû támogatást nyújt egy futballklubnak. Kiegészítõ sportfejlesztési támogatás címén 1.500 e Ft-ot (20.000 e x 0,1 x 0,75) kell átutalnia a támogatási igazolásban rögzített módon a Magyar Labdarúgó Szövetség részére. Ha a végleges adóalap megfelel a becsült értéknek, az adózó által fizetendõ társasági adó mértéke 45.000 e Ft (450.000 e x 0,1), amelynek feljebb 70%-áig, azaz 31.500 e Ft-ig vehetõ igénybe a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye. Ez azt jelenti, hogy a 20.000 e Ft összegû támogatás teljes összegével csökkenthetõ a fizetendõ társasági adó.

Ha az elõzetes kalkulációktól eltérõen a társasági adóalap 510.000 e Ft lesz, a fizetendõ adó összege 51.900 e Ft (500.000 e x 0,1 + 10.000 e x 0,19), az adózó a már megállapított 1.500 e Ft kiegészítõ sportfejlesztési támogatáson túl további 1.400 e Ft-ot (20.000 e x 0,07) köteles átutalni a Magyar Labdarúgó Szövetség részére.

A Tao. tv. 3. számú melléklet A) fejezet 12. pontja szerint a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás adóévi adózás elõtti eredmény terhére elszámolt összege nem elismert költség az adóalap tekintetében, azzal tehát meg kell növelni a társasági adó alapját.

A támogató bejelentési kötelezettsége

A Tao. tv. 2013. május 19-tõl hatályos 22/C. § (3d) bekezdése szerint az adózó a támogatás és a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét a pénzügyi teljesítéstõl számított 8 napon belül az állami adóhatóság részére bejelenti. A korábbi szabályoktól eltérõen az adózót immáron nem értesítési, hanem bejelentési kötelezettség terheli, amelyet változatlanul 8 napon belül kell teljesíteni az állami adóhatóság részére.

Változás a korábbi szabályokhoz képest egyrészt, hogy a bejelentési határidõ jogvesztõ, elmulasztása esetén annak pótlására nincs lehetõség. Másrészt a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye nem vehetõ igénybe-tudatta a NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Fõosztály.

2013.07.28.

Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyta sportfejlesztési programunkat, mely keretében a Gyirmót FC KFT-nek jóváhagyásra került 18.365.246.- Ft személyi jellegû ráfordításokra, 634.441.088.- Ft infrastruktúrális fejlesztésekre, a Gyirmót SE-nek pedig 64.359.249.- Ft utánpótlás nevelési feladatokra.

Az ide vonatkozó Törvényeknek, Kormányrendeleteknek és MLSZ szabályzatoknak megfelelõen közzétesszük a Gyirmót SE TAO kérelmét GYSE TAO KÉRELEM 2013-14 , TAO határozatát GYSE TAO HATÁROZAT 2013-14 valamint a Gyirmót FC KFT TAO kérelmét GYFC TAO KÉRELEM 2013-14 és TAO határozatát GYFC TAO HATÁROZAT 2013-14

2013.07.02.

A Gyirmót FC KFT az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) e) pontja, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4. § (8) bek. alapján nyílt pályázatot ír ki a 9019 Gyõr, Ménfõi u. 59. szám alatt található labdarúgó stadion lelátó, öltözõ-, és iroda épületének kivitelezési munkálataira.

A pályázat kiírásának dátuma: 2013.07.02.

A pályázati anyag leadási határideje: 2013.07.31.

A pályázat eredményhirdetése: 2013.08.02.

A pályázati anyag átvehetõ a Gyirmót FC KFT, 9019 Gyõr, Ménfõi u. 59. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán klubigazgatónál, vagy letölthetõ IDE KATTINTVA.

További információ beszerezhetõ Margitai Zoltántól a margitai@gyirmotfc.hu email címen.

2013.06.03.

A Gyirmót FC KFT az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) e) pontja, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4. § (8) bek. alapján nyílt pályázatot ír ki a 9019 Gyõr, Ménfõi u. 59. szám alatt található labdarúgó stadion lelátó, öltözõ-, és iroda épületének tervdokumentációjának elkészítésére.

A pályázat kiírásának dátuma: 2013.06.01.

A pályázati anyag leadási határideje: 2013.06.30.

A pályázat eredményhirdetése: 2013.07.02.

A pályázati anyag átvehetõ a Gyirmót FC KFT, 9019 Gyõr, Ménfõi u. 59. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán klubigazgatónál, vagy letölthetõ IDE KATTINTVA.

További információ beszerezhetõ Margitai Zoltántól a margitai@gyirmotfc.hu email címen.

2013.05.09.

STADIONFEJLESZTÉSEK: RIASZTÓ, KAMERA RENDSZER

A gyirmóti stadion fejlesztésérõl szóló sorozatunk második részében a stadionban telepített tûz, riasztó és kamerarendszert mutatjuk be.

A stadionban az elmúlt hónapokban az irodaépületet átfogó tûz és riasztó rendszer került telepítésre. A rendszer mellett telepítésre került egy 18 kamerás megfigyelõ rendszer, mely a stadionban sportolók és vagyontárgyak biztonságát növelik. A kamera rendszer figyeli a parkolókat, a stadion útjait, az építkezéseket és a központi szerver pedig rögzíti a képeket, melyen esetleges nemkívánatos cselekmények visszajátszása is lehetõvé vált.

A fenti rendszerek telepítése mellett kialakításra került egy WI-FI hálózat is, mellyel a stadion teljes területén elérhetõ vált a vezeték nélküli internet. Ezzel a sajtó munkatársainak munkáját is segíteni tudjuk.


2012.08.21.

MLSZ-TAO: POZITÍV ELBÍRÁLÁS

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elbírálta kérelmünket a 2012-13-as évre, a Társasági Adó (TAO) támogatás felhasználásának tekintetében.

Sportszervezetünk programjait az MLSZ elfogadta, és a TAO kérelmünket pozitív elbírálásban részesítette!

A pozitív elbírálásnak megfelelõen Gyirmóton két új pálya építését kezdtük meg, melyeken az utánpótlás csapataink edzhetnek a jövõben. A program további elemei a személyi jellegû ráfordítások, az utánpótlás nevelési feladatok ellátása valamint további tárgyi eszköz beruházások. Ezen beruházásokon belül épülhet meg stadionunkban a nemzetközi szintû világítás, mely alkalmas – többek között – NB I-es mérkõzések lebonyolítására is.

Az MLSZ a beadott pályázatunkat változatlan formában az alábbiak szerint fogadta el:

GYIRMÓT FC KFT

SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK: 21.322.614.- FT

TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK: 96.767.196.- FT

GYIRMÓT SE

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: 79.826.438.- FT

TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK: 104.156.491.- FT

2012.06.21.

TAO ELLENÕRZÉS GYIRMÓTON

A Nemzeti Sport Intézet (NSI) munkatársai ellenõrzést tartottak a Gyirmót SE-nél és a Gyirmót FC KFT-nél a társasági adó (TAO) felhasználása és elszámolása tekintetében. Klubunk az ellenõrzésen kiváló minõsítést kapott, ahol az NSI munkatársai megállapították, hogy mindkét szervezetünknél a törvényi elõírásoknak megfelelõen történt a támogatások felhasználása, és a bizonylatok kezelése. Az elsõ évi TAO-s pénzekkel 2012.07.31.-ig kell elszámolni 2012.07.01-tõl pedig ebben a tekintetben is új év kezdõdik.

2012.04.27.

Tizenötmilliárd forint többletforráshoz juthat a futball. A pályázatokon összesen 25,1 milliárd forint támogatásra tartottak igényt. Ezt Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter jelentette be.

Mintegy 15 milliárd forint többletforráshoz jut a labdarúgás a sportágfejlesztési adókedvezmény eredményeként a kormány várakozása szerint. Ezt Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Demokratikus Koalícióhoz tartozó Oláh Lajos független képviselõ írásbeli kérdésére adott válaszában közölte. Emlékeztetett arra, hogy a kormány a társasági adóból érvényesíthetõ adókedvezménnyel ösztönzi a látványcsapatsportokat támogató vállalkozásokat, amelyek a juttatáskor, majd a rákövetkezõ három adóévben a fizetendõ társasági adó 70 százalékáig terjedõ kedvezményt érvényesíthetnek.

Ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az adóforintok nem célzottan és közvetlenül állami támogatásként kerülnek a sportszervezetekhez, hanem a vállalkozások döntésével. Ez azért fontos, mert a feltett kérdésre, hogy mekkora összeghez jut így a labdarúgás, csak a társaságiadó-bevallás után adható pontos válasz.

A gazdasági tárca vezetõje mindenesetre úgy kalkulál, hogy a kiállított támogatási igazolások összértékénél kevesebb, hozzávetõleg 15 milliárd forint lesz a többletforrás. A sportszervezetek és a szakszövetség a pályázatokon összesen 25,1 milliárd forint támogatásra tartottak igényt, a támogatási igazolást 17,2 milliárd forintról állítottak ki. A miniszter szerint az eddigi tapasztalatok szerint a vállalkozások nagy része teljesíteni is fogja támogatási ígéretét.

(topliga.hu)

2012.04.24.

A sport 1 Mai helyzet címû mûsorában Gudra Tamás, az MLSZ gazdasági igazgatója számolt be a TAO-pályázatok eddigi tapasztalatairól. A videót MEGTEKINTHETIK IDE KATTINTVA!(mlsz.hu)


2012.03.08.

SPORTPOLITIKA: TAO – VÁLTOZOTT A HATÁRIDÕ

Módosul a sportot támogató társasági adókedvezmények igénybevételéhez nélkülözhetetlen sportfejlesztési programok beadási határideje.

A Nemzeti Sport Intézet közleményt tett közzé honlapján a sportot támogató társasági adókedvezmények igénybevételéhez nélkülözhetetlen sportfejlesztési programok beadási határidejérõl, amely alapján az alábbiakról tájékoztatjuk tagszervezeteinket:

Módosul a látvány-csapatsportok támogatását is érintõ 1996. évi LXXXI. törvény. Ezzel összhangban megváltozik a látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó támogatási igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet is.

A kormányrendelet módosítással meghosszabbodik a sportfejlesztési programok beadásának határideje a 2012/2013-as támogatási idõszakra vonatkozóan.

A határidõ 2012. április 30-ra változik.

A jogszabály-módosításokról szóló aktuális információk a Nemzeti Sport Intézet és az érintett országos sportági szakszövetségek honlapjain olvashatóak.

2012.03.08.

A becslések szerint 12 milliárd forint már be is folyt a csapatokhoz, ám az MLSZ gazdasági igazgatójának nincsen pontos rálátása a pénzek pontos beérkezésére.

Az öt látványsportág közül a futball kapja a legtöbb TAO-pénzt: a Magyar Labdarúgó Szövetség több mint 21 milliárd forint (21 044 146 753) begyûjtésének lehetõségét hagyta jóvá a pályázó sportszervezeteknek, ebbõl több mint 12,5 milliárd (12 729 496 626) támogatási igazolást állított ki a támogató cégek részére, amelyek már megegyeztek az adott sportszervezetekkel, hogy utalnak részükre társaságiadó-kedvezmény (TAO) biztosította támogatási pénzt.

Gudra Tamás gazdasági igazgató tájékoztatása szerint a pénzek pontos beérkezésére nincs rálátása, de nagy valószínûséggel döntõ többsége, becslése szerint 12 milliárd be is folyt a csapatokhoz. Hozzátette, ehhez jön még az MLSZ 4 milliárd forintja, amely már megérkezett, tehát a szövetség pénzével együtt 15-16 milliárd forintot kapott eddig a labdarúgás.

A sportszervezetekhez befolyt összeg nagy részét – több mint 7,5 milliárdot – az utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordították, és szintén jelentõs, több mint 4 milliárdos tétel a tárgyieszköz-beruházás, amelyen elsõsorban pályaépítés értendõ.

„A tavalyi elfogadott sportfejlesztési programra még le nem hívott összeg, azaz 8,3 milliárd forint elvileg még felhasználható. Ez jelenti azt, akinek elfogadtuk a programját, de nem talált még támogatót. Biztos, hogy sokan fognak még idén találni támogatót a tavaly jóváhagyott összeg után, ebbõl szerintem 4-5 milliárd lesz még kihasználva” – válaszolt Gudra arra a kérdésre, hogy még mekkora összegre számítanak idén. Hozzátette, az MLSZ összesen 8 milliárdos elfogadott programmal rendelkezik tavalyról, ebbõl a 4 milliárd értékû pályaépítési program esetében tavaly az eljárás felfüggesztését kérte, idén ezt szeretné megvalósítani. Így összesen 8-9 milliárd forint, ami még befolyhat.

Az MLSZ-hez már beérkezett 4-bõl 2,1 milliárdot az amatõr sportszervezetek versenyeztetési költségeinek támogatására fordítottak, ezzel a szövetség az alacsonyabb osztályú bajnokságokban játszó amatõr csapatok költségeit közel 90 százalékban fedezte az õsszel díjvisszatérítés formájában. A tervek szerint ezt folytatni kívánják.

További 1,4 milliárd forintot az újraindított OTP-MOL-Bozsik program kiadásainak fedezésére költöttek, s ezt szintén folytatni kívánja az MLSZ, akár még nagyobb költségvetéssel a következõ években. A maradék félmilliárd forintot a szövetség mûködési, elsõsorban személyi jellegû kiadásai, játékvezetõi díjak, sportegészségügyi és képzési költségek támogatása teszi ki.

„Az április-május során elbírálásra kerülõ 2012/13-as pályázatoknál az elõzõ évinél valamivel magasabb igényekre számítunk, de hogy ebbõl mennyit fogadunk el, azt nem lehet tudni. Ha a tavalyi tendencia folytatódik, akkor nagyjából 15 milliárd lehet a támogatóktól begyûjtött pénz” – mondta Gudra.

(mti; NB1.HU)

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS



2012.01.10.

” style=”color:#ff0000″>TAO: “A válság nem befolyásolja a TAO-kedvezményt”

Szalay Ferenc szerint a gazdasági válság ellenére a költségvetés bírni fogja a társasági adóból levonható, sporttámogatásokra fordított összeg jelenlegi szintjét, s az nem fog csökkenni a késõbbiekben.

Az Országgyûlés sport és turizmus bizottságának alelnöke a Digi Sport keddi Reggeli Start címû mûsorában emlékeztetett arra, hogy a társasági nyereségadóból igényelhetõ támogatásokra (TAO) megfogalmazott igény eredetileg összesen 100 milliárd forint körüli összeg volt, ám az öt látványsportág – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong – vezetõi mértéktartóak voltak, így végül évi 26,5 milliárd forintos támogatási keretet hagyott jóvá 2012-re az Országgyûlés. A képviselõ szerint ez a pénz csak töredéke annak, ami a társasági nyereségadóból összesen befolyik.

“Ez az összeg még tartható, ennyit a költségvetés még bírni fog a késõbbiekben is” – fogalmazott a fideszes politikus, aki érzékeltette, azért is fontos, hogy megmaradjon ez a szint, mert ha ez az összeg kikerülne a támogatási rendszerbõl, akkor az öt látványsportág akár be is dõlhetne.

“A látványsportágaknál ugyanis a szponzoráció áttevõdött ide, a társaságiadó-kedvezményre. Ezek a pénzek ugyan nem a profi sportra mennek, hanem az utánpótlásra, a létesítményekre, a felszerelésekre és a különbözõ technikai lehetõségekre, de ezek mind-mind meghatározó részei a profi sportklubok költségvetésének is. Azt gondolom, ha ez most kikerülne a rendszerbõl, akkor nagyon komoly gondot okoznánk az egész magyar sportnak” – mondta Szalay, aki összegzésként hozzátette, hogy a társasági adóból levonható sporttámogatásokra összesen 1800 pályázat érkezett be, s a jóváhagyott 26,5 milliárdos keretbõl 12 milliárd forint jut a labdarúgásra, 1,5 milliárd a jégkorongra, 4,5 milliárd a kosárlabdára, és ez utóbbihoz hasonló nagyságrendû összeggel gazdálkodhat a kézi- és a vízilabda is.

“Szerintem ez egy normális arány, és ne feledjük, hogy ennyi pénz még soha nem folyt be a magyar sportba. Fontos megjegyezni azt is, hogy a pénzek jelentõs részét, 60-65 százalékát az utánpótlás-nevelésre lehet felhasználni, így ezzel a lépéssel tulajdonképpen a magyar sport jövõjébe fektetünk be” – mondta Szalay.

(nupi.hu)

2011.12.17.

TAO TÖRVÉNY: ISMÉT MÓDOSÍTOTTÁK A TÖRVÉNYT

Ismét módosították a társasági adó felhasználásáról szóló törvényt. A legújabb változás, hogy a 2 évnél “fiatalabb” szervezeteket kizártak a jogosultak körébõl. A részletek:

A 2011. december 16-i Magyar Közlönyben jelent meg a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggõ jogszabályok módosításáról szóló törvény és kormányrendelet. A Közlöny elektronikus változata ITT elérhetõ, az elsõ két joganyag tartalmazza a módosításokat a következõ címmel:

1. 2011. évi CLXXVIII. törvény A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2. 268/2011. (XII. 16.) Korm.rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

(mlsz.hu)

2011.12.06.

MLSZ TÁRSASÁGI ADÓ: POZITÍV ELBÍRÁLÁS

Pozitív elbírálást kapott utánpótlás programunk az MLSZ-nél, így további pénzösszegeket vonhatunk be egyesületünk mûködésébe. A társasági adóból érkezõ támogatásokat egyesületünk mûködésére, és további fejlesztésekre fordítjuk.

Egyes sporttal összefüggõ törvények módosításának köszönhetõen az egyesületek munkáját hivatott könnyíteni a társasági adóból származó bevétel. Az egyesületek – pozitív pályázatot követõen – nyereséges cégek adójából hívhatnak le támogatásokat, melyeket mûködésre, utánpótlás nevelésre és többek között fejlesztésekre fordíthatnak.

Egyesületünk a most elnyert összegeket személyi jellegû ráfordításaira és tárgyi eszközök beszerzésére fordíthatja. Ennek megfelelõen tovább fejlesztjük a stadiont, veszünk egy traktort és egy kisbuszt, és a pályák fenntartásához szükséges eszközöket.

A jövõ évi pályázatban, fejlesztésekben tervezzük további pályák építését, és a stadion további fejlesztését annak érdekében, hogy csapataink még jobb körülmények között sportolhassanak.

ELÕZMÉNYEK

A Kormány 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormány rendeletnek megfelelõen a Gyirmót FC és a Gyirmót SE azon kötelezettségének eleget téve, miszerint a támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végzõ szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás (7) bekezdésben meghatározott összegét, folyamatosan tájékoztatja sportolóit és az érdeklõdõket sportfejlesztési programjának végrehajtásáról.

Törvény:

2010. évi LXXXIII. törvény a sporttal összefüggõ egyes törvények módosításáról

” href=”https://www.complex.hu/kzldat/t1100082.htm/t1100082.htm” target=”_blank”>2011. Évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról

Korm. rendelet: 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Megjelenés: Magyar Közlöny 74. Szám, 2011. Június 30., csütörtök

Jóváhagyást végzõ szervezet: a támogatás igénybevételére jogosult szervezet tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról döntõ, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás esetén a sportigazgatási szerv, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

Ellenõrzõ szervezet: a látvány csapatsportok támogatásával összefüggõ, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint ellenõrzési feladatokat ellátó, a sportpolitikáért felelõs miniszter irányítása alatt álló sportigazgatási szerv;

Megítélt támogatási összeg Gyirmót SE:

– személyi jellegû ráfordítások: 30 157 975 Ft

– tárgyi eszköz beruházások: 19 518 975 Ft

Megítélt támogatási összeg Gyirmót FC KFT:

– személyi jellegû ráfordítások: 7 169 507 Ft

Részletes tájékoztató: “>MLSZ HONLAP