Kálmán Tibor az U7-esek edzõje abeszámolójában kiemelte,hogy a megrendezett Ovifoci gálán több ügyes ovissaltudtak erõsíteni és a fiatalok mennyisége már inkább sok, mint elég.

Várhegyi Tamás U8-as edzõelköszönt, mert sajnos családi és munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudjafolytatni a munkát Gyirmóton. A fiatalok tornákon és Bozsikon mutatottteljesítményével elégedett volt.

Szabó “Parizer” AttilaU9-es edzõ kiemelte, amikor átvette a csapatot Kálmán Tibortól, 8-9 fõvelkezdte az edzéseket. Mára 23-as a keret és köszönetet mondott lelkessegítõjének Majlinger Csabának, mert társadalmi munkában segíti a munkáját. Akezdeti pofozógépekbõl mára egy masszív , szép focit játszó csapata lett.

Bodó Mihály U10-es edzõ elmondta,hogy kezdeti nehézségek után, ami a 4+1 játékból a 6+1-es játékra való átállásmiatt jelentkezett, a havi 15 edzéssel és havi 8-9 tornával rövid idõn belül leküzdötte.

Lakatos Attila U11-es edzõ abeszámolójában kiemelte, hogy a “játszva tanítani, tanítva játszani”filozófiát követte. Azt vallja, hogy foci észjáték és a tehetség csak egykiinduló pont. Kritikusan fogalmazott magukkal szemben, mert õ úgy érzi, hogy adöntések gyorsaságában van némi lemaradásuk.

Bencze Károly U12-es edzõ amondandójában kiemelte, hogy 26 fõvel 71 edzést és 45 mérkõzést játszotttavasszal. U14-es bajnokságban 2. lett. Az akadémista csapatokkal egy szinten vana csapata.

Orosz Márk az U13-asok edzõjeszerint most már sokkal jobban állnak, mint fél éve. Fejlõdtek, ez látszik,hogy az utolsó 5 mérkõzést megnyerték és például az Illés Akadémiát 4-2-reverték.

Polyák Gábor U14-es csapat edzõjea beszámolóban elmondta, hogy a 32 játékosából, csak 20 maradt tavaszra. Cél azvolt, hogy tudják a lépést tartani a Zalaegerszegi Akadémiával. Az évben többspiroergonometriai mérést is végeztek a futópadon. A mérések után fokozatosanváltoztattak az edzések intenzitásán.

Nagy Attila U17-es edzõ célja azvolt, hogy az NBII-es tagság megmaradjon. A teljesítménykényszer meglátszott, amásodik félévben már jobban játszott a csapat és sikerült az NBII-ben tartani acsapatot.

Germán Ferenc U18-as csapatedzõje szerint a folyamatos játékos hiány miatt nem úgy sikerült ahogy aztszerették volna, az U19-ben folyamatosan játszott a 2-3 legügyesebb játékosa.

Makkos Tamás U19-esek edzõjénekez az elsõ éve a klubunkban. Aki szerint 2-3 olyan tehetséges fiatal van, akitmár most ajánl Tamási Zsolt és Csertõi Aurél figyelmébe. A fluktuáció miattnagy dolgokat nem várt el a csapattól, de összességében megvan elégedve acsapattal.

Tóth Norbert második csapatunkedzõje a 4. hellyel elégedett, mert olyan ellenfelek ellen játszottak, aholállandó csapatok voltak, míg nálunk az U18, U19 és az NBII-es csapat játékosaibóllettek kiegészülve, de még így is a tavalyai évhez képest sokat fejlõdtek.

Csapó Sándor Nõi csapatunk edzõjekiemelte, hogy már 33 éve foglalkozik hölgyekkel. A harmadik hely széperedmény. Veszprém és Puskás ellen veszítettek, de a többin gyõztek.

Tõkés László kapusedzõ örült,hogy a fiatalok is járnak az elsõ csapat edzéseire. Ez meglátszik azosztályzatokon, mert szinte kivétel nélkül a kapusok kapják a legjobbosztályzatokat.

Egy hosszabb beszámolóthallhattunk az Utánpótlás igazgató Klement Istvántól, amiben kifejtette, hogyhosszú utat tettek meg ez idáig.

A jó infrastruktúra mellett nemvoltak specialisták, lelkes gyerekek tervezett edzések nélkül dolgoztak. Akezdetekben nem volt egészségügyi háttér az utánpótlásban. Nem játszottak nemzetköziutánpótlás mérkõzéseket, pedig az elengedhetetlen a fejlõdéshez. Nem volt nõicsapat és nem volt meleg étkezés a távoli mérkõzéseken. Nem történtekfelmérések. Nem volt kapcsolat az iskolákkal, marketing informatika, technikaivezetõ hiányával küzdöttek. tehetségek megtartására nem volt ötlet, lehetõség. Nemvolt megfelelõ eszközpark. Nem volt megfelelõ kiválasztás, Scoutra gondolni selehetett. Nem készült felvétel és nem volt etikai kódex. Konditerem minõségimunkára alkalmatlan volt.

Azóta az edzéseket dokumentálják,elitképzést indítottak, köredzések lettek. Az elsõ specialisták, köztük RaySzilvi megjelent a klubnál, majd Kerekes Krisztián. Lett prevenció,rehabilitáció és kondicionálás. Korosztályos válogatottak lettek a bõ keretben.Lett egészségügyi személyzet az edzések, mérkõzések alatt. Meleg étel a hosszú utazásokalkalmával. Bozsik alközpont lettünk vezetõje Bencze Károly. Nemzetközikapcsolataink lettek Pozsonnyal, Dunaszerdahellyel és nyitottunk Ausztria felé.Minden átigazolási szezonban 30-50 játékos igazolását intézzük a Scoutrendszernek köszönhetõen. Etikai kódexünk és vágó program segíti az edzõket.Egyéni képzés indul és játékosok szállítását is megoldottunk. Eszköztárunkegyre bõvül. Adatbázisunk a felmérésekkel hétrõl hétre gyarapszik. A mindenigényt kielégítõ konditerem segíti a felkészülést és a sérülések megelõzését. Alegtehetségesebb gyerekeink szerzõdést kapnak. Az NBII-es csapat NBI-es lett amegyei csapatunk meg NBIII-as. Lett nõi csapatunk és szekciókat alakítottunkki. Város valamennyi szakközépiskolájával jó kapcsolatot ápolunk, közülük aBercsényi iskolával szerzõdésünk is van. A legtöbb játékosunk itt tanul. Szakmai megbeszélések indultak, segítõk lettek akorosztályokban. Ovi foci gálát, Audi Schanzer, Coerver tábort rendeztünk. A c licence-esedzõképzésnek adtunk helyet.

Három éve folyamatosan bentvagyunk Magyarország 24 legjobb csapata között.

A beszámoló után Klement István megköszöntea tulajdonos uraknak, Horvát Ferencnek és Ernõnek, hogy mindezeketmegvalósíthatta és hogy itt dolgozhatott. Az elköszönõ mondatai záró soraiban megemlítette,hogy nagyon családias volt a légkör, amit nagyon megszeretett, de mivel lejárta szerzõdése és a vezetõség új alapokra akarja helyezni a klub szakmaiirányítását, így azt sajnálatára nem hosszabbította meg.

Klement Istvánnak klubunk mindendolgozójának és szimpatizánsának nevében egészséget sok sikert kívánunk az új munkahelyén.