–           termálkút létesítése mélyfúrással,

–           termál kút körzet létesítményeinek tervezése, kivitelezése

–           kútkörzeti építési munkák elvégzése,

–           termál vízvezeték és kapcsolódó közmû hálózat tervezése és kivitelezése,

–           kültéri ülõpados medencék tervezése és kivitelezése.

A ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma:2017.09.01.

 A ajánlattételi felhívás közzétételénekpontos idõpontja: 2017.08.31. 13.00-óra.

 A ajánlattételi felhívási anyag leadásánakhatárideje: 2017.10.02. (hétfõ) 12.00 óráig.

 A leadott ajánlatok közjegyzõ elõttifelbontása: 2017.10.03. (kedd) 17.00-óráig

 A ajánlattételi felhívás elbírálása:2017.10.06. (péntek) 09.00-17.00-között.

Az ajánlatot adókat hivatalos formában postaiúton értesítjük.

A ajánlattételi felhívás anyag leadásánakhelye: Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 61., klubiroda.

Az ajánlattételi felhívás anyaga, azajánlattételi dokumentáció – amely tartalmazza a fejlesztéshez szükségesajánlattételre vonatkozó részletes adatokat, amely alapján szakmailag éspénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be -, valamint további információbeszerezhetõ elõzetes bejelentkezést és idõpont egyeztetést követõ 2 munkanaponbelül, 09.00.-16.00.-óra között a Gyirmót FC KFT, 9019-Gyõr, Ménfõi u. 61. számalatt található klubirodában Margitai Zoltán cégvezetõnél: 2017.09.03.napjától.

Idõpont egyeztetés kérhetõ Margitai Zoltáncégvezetõtõl a margitai@gyirmotfc.hue-mail címen.

Az ajánlattételi felhívás anyag átvételénekfeltétele bruttó 100.000,-Ft összeg megfizetése, amely eredménytelen pályázatesetén visszatérítésre kerül. Számlaszám: Gyirmót FC KFT K & H BANK:10400401 – 50495348 – 49571015

Az ajánlattétel feltétele annak igazolása,hogy az ajánlattevõ mélyfúrási termálkút létesítés és kivitelezés területénlegalább két éve mûködik.

Az ajánlattételi anyag átvételekor szükségesegyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatának, illetve 30 napnál nemrégebbi hiteles cégkivonatnak valamint eredeti nemleges NAV adóigazolásnakcsatolása.

Az eredményes ajánlattételhez szükségeslegalább három, termálkút és fûtésrendszer létesítmény kivitelezését igazolóreferencia.

Szerzõdéskötési kötelezettség ajánlattevõtnem terheli.

 

Gyõr, 2017. szeptember 01.