Boldog II. János Pál pápa gondolatai
“Levél a nõknek:

A hála, melyet az Úrnak a nõk világban betöltött hivatására és küldetésére vonatkozó tervéért fejezünk ki, egyúttal konkrét és közvetlen hála a nõk felé is, minden nõ felé azért, amit az emberiség életében képviselnek.

Hála neked, nõ, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövõ gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki elsõ lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnõ, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová mindig visszatérhet.

Hála neked, nõ, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy férfiéhoz kapcsolod, önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva a közösséget és az életet.

Hála neked, nõ, aki leány és nõvér vagy, aki érzékenységeddel, intuitív adottságoddal, önzetlenségeddel, állhatatosságoddal gazdagítod a szûkebb családot, s általa a társadalom egész életét.

Hála neked, dolgozó nõ, aki a szociális, gazdasági, kulturális, mûvészeti és politikai élet minden területén jelen vagy – azért, hogy nélkülözhetetlen módon hozzájárulsz az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra fölépítéséhez, az életnek a „misztériumra” mindig fogékony értelmezéséhez, az emberibb gazdasági és politikai struktúrák létrehozásához.

Hála neked, nõ, aki szerzetesnõ vagy, aki Krisztus, a megtestesült Ige édesanyjának, minden nõk között a legnagyobbnak példája szerint engedékenyen és hûséggel nyílsz meg az isteni szeretet számára, így segítvén az Egyházat és az egész emberiséget, hogy élete Istennek adott „jegyesi” válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet õ teremtményeivel meg akar valósítani.

Hála neked, nõ, azért, hogy nõ vagy! Nõi mivoltodban gyökerezõ érzékenységeddel gazdagítod a világ megértését és hozzájárulsz az emberi kapcsolatok teljes igazságához.”