A Gyirmót FC és a Gyirmót SE kötelezettségének eleget téve folyamatosan tájékoztatja sportolóit és az érdeklődőket sportfejlesztési programjának végrehajtásáról.

 

A TAO- támogatásokkal kapcsolatos hírek, információk.

2019.09.25.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2019-20-as bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELMÉT ITTA GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

2019.03.05.

A törvényi előírásoknak valamint az MLSZ szabályzatainak megfelelően közzétesszük a Gyirmót FC KFT 2018-as éves beszámolóját, melyet ITT ÉRHETNEK EL.

A törvényi előírásoknak valamint az MLSZ szabályzatainak megfelelően közzétesszük a Gyirmót FC KFT 2018-as könyvvizsgálói jelentését, melyet ITT ÉRHETNEK EL.
2018.10.01.
Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben és a Gyirmót FC KFT-ben.
A Magyar Labdarúgó Szövetség adminisztrációja jóváhagyta sportfejlesztési programjainkat, melyeket az alábbi linkeken tekinthetnek meg.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2018-19-es bajnoki évre. GYIRMÓT SE TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC TAO kérelmét elfogadta a 2018-19-es bajnoki évre. A GYIRMÓT FC TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.
KÖZZÉTÉTEL
2018.06.13. 14:41:00
A Gyirmót FC KFT, a 2018.05.08.-án, a 9019 Győr, Ménfői u. 61. szám alatt található Alcufer Stadion bentlakásos kollégium, sportszálloda megépítése és a hozzá tartozó tervezési és kivitelezési munkálatok a HRSZ: 01652/15; cím: 9019 Győr-külterület megvalósítására kiírt ajánlattételi felhívással kapcsolatban az alábbiakat teszi közzé.
2018.06.11.-én, hétfőn, 09.00-órakor, Győrött, Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyző előtt (9021-Győr, Szent István u. 10.) sor került a fenti tárgyban beérkezett ajánlatok hivatalos felbontására.
A bontáson jelen voltak Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyző, Dr. Horváth Gizella ügyvéd, valamint Margitai Zoltán a Gyirmót FC KFT cégvezetője.
A beérkezett ajánlatok kiértékelése 2018.06.13.-ig megtörtént, mely értékelés végeredményeként a felhívás nyertese az FK System Kft (9028 Győr, Richter János u. 3.) lett.
Az ajánlattevőket az ajánlatkérő írásbeli közléssel (postai úton) is tájékoztatta a bírálat eredményéről jelen közzététel megküldésével.
Győr, 2018.06.13.
Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Cégvezető
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2018. május 08. 09:25:00
A Gyirmót FC KFT ajánlattételi felhívást ír ki a 9019 Győr-külterület  01652/15 helyrajzi szám alatt létre hozandó bentlakásos kollégium és sportszálló tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítására az alábbiak szerint:
– bentlakásos kollégium és sportszálló kivitelezési munkálatai;
– bentlakásos kollégium és sportszálló létesítményeinek valamennyi tervezési munkálatai;
– bentlakásos kollégium és sportszálló környezeti építési munkák elvégzése;
– bentlakásos kollégium és sportszálló üzemeléséhez kapcsolódó külső közmű hálózatok tervezése és kivitelezése.
A ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma: 2018.05.08.
A ajánlattételi felhívás közzétételének pontos időpontja: 2018.05.08. (kedd) 09.25-óra.
A ajánlattételi felhívási anyag leadásának határideje: 2018.06.08. (péntek) 12.00 óráig.
A leadott ajánlatok közjegyző előtti felbontása: 2018.06.11. (hétfő) 17.00-óráig
A ajánlattételi felhívás elbírálása: 2018.06.13. (szerda) 09.00-17.00-között.
Az ajánlatot adókat hivatalos formában postai úton értesítjük.
A ajánlattételi felhívás anyag leadásának helye: Gyirmót FC KFT, 9019-Győr, Ménfői u. 61., klubiroda.
Az ajánlattételi felhívás anyaga, az ajánlattételi dokumentáció – amely tartalmazza a fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be -, valamint további információ beszerezhető előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követő 2 munkanapon belül, 09.00.-16.00.-óra között a Gyirmót FC KFT, 9019-Győr, Ménfői u. 61. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán cégvezetőnél: 2018.05.09. napjától.
Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza:
– pályázati kiírás,
– engedélyeztetési tervek,
– helyszínrajz,
– térkép másolat.
Időpont egyeztetés kérhető Margitai Zoltán cégvezetőtől a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen.
Az ajánlattételi felhívás anyag átvételének feltétele bruttó 100.000,-Ft összeg megfizetése, amely eredménytelen pályázat esetén visszatérítésre kerül. Számlaszám: Gyirmót FC KFT K & H BANK: 10400401 – 50495348 – 49571015
Az ajánlattétel feltétele annak igazolása, hogy az ajánlattevő ingatlan fejlesztés területén legalább két éve működik.
Az ajánlattételi anyag átvételekor szükséges 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatnak valamint eredeti nemleges NAV adóigazolásnak csatolása.
Az eredményes ajánlattételhez szükséges legalább három, létesítmény kivitelezését igazoló referencia.
A fentieken túl eredményes pályázat kizárólag folyamatos finanszírozás vállalása mellett nyújtható be. A beruházás utófinanszírozású, melyet a Törvény által meghatározott ellenőrző szerv jóváhagyását követően a Magyar Labdarúgó Szövetség teljesít.
Szerződéskötési kötelezettség ajánlattevőt nem terheli.
További információ és esetleges helyszíni bejárás kérhető Margitai Zoltán cégvezetőtől a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen, illetve technikai kérdésekben: Pongrácz Attila tervezőtől, elérhetőség: pongraczterv@t-online.hu.
Győr, 2018.május 08.
KÖZZÉTÉTEL
A Gyirmót FC KFT 2017.10.10.-én a törvényi előírásoknak megfelelően a 9019 Győr, Ménfői u. 61. szám alatt található labdarúgó stadion teljes fűtés korszerűsítés keretein belül létre hozandó termálkút mélyfúrási és a hozzá tartozó tervezési munkáinak megvalósítására kiírt ajánlattételi felhívással kapcsolatban az alábbiakat teszi közzé.
2017.10.03.-án, kedden, 12.30- órakor, Győrött, Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyző irodájában (9021-Győr, Szent István u. 10. I.em.) sor került a beérkezett ajánlatok hivatalos felbontására.
A bontáson jelen voltak Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyző, Dr. Horváth Gizella ügyvéd, valamint Margitai Zoltán a Gyirmót FC KFT cégvezetője.
A beérkezett ajánlatok kiértékelése 2017.10.05.-ig megtörtént, mely értékelés végeredményeként a felhívás nyertese az Aquaplus Kft (6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1.) lett.
Az ajánlattevőket az ajánlatkérő írásbeli közléssel (postai úton) is tájékoztatta a bírálat eredményéről jelen közzététel megküldésével.
Győr, 2017.10.10.
Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Cégvezető
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2017. augusztus 31. 13:00:00
A Gyirmót FC KFT ajánlattételi felhívást ír ki a 9019 Győr, Ménfői u. 61. szám alatt található,  a teljes fűtés korszerűsítés keretein belül létre hozandó termálkút mélyfúrási és a hozzá tartozó tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítására az alábbiak szerint:
–           termálkút létesítése mélyfúrással,
–           termál kút körzet létesítményeinek tervezése, kivitelezése
–           kútkörzeti építési munkák elvégzése,
–           termál vízvezeték és kapcsolódó közmű hálózat tervezése és kivitelezése,
–           kültéri ülőpados medencék tervezése és kivitelezése.
A ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma: 2017.09.01.
 A ajánlattételi felhívás közzétételének pontos időpontja: 2017.08.31. 13.00-óra.
 A ajánlattételi felhívási anyag leadásának határideje: 2017.10.02. (hétfő) 12.00 óráig.
 A leadott ajánlatok közjegyző előtti felbontása: 2017.10.03. (kedd) 17.00-óráig
 A ajánlattételi felhívás elbírálása: 2017.10.06. (péntek) 09.00-17.00-között.
Az ajánlatot adókat hivatalos formában postai úton értesítjük.
A ajánlattételi felhívás anyag leadásának helye: Gyirmót FC KFT, 9019-Győr, Ménfői u. 61., klubiroda.
Az ajánlattételi felhívás anyaga, az ajánlattételi dokumentáció – amely tartalmazza a fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be -, valamint további információ beszerezhető előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követő 2 munkanapon belül, 09.00.-16.00.-óra között a Gyirmót FC KFT, 9019-Győr, Ménfői u. 61. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán cégvezetőnél: 2017.09.03. napjától.
Időpont egyeztetés kérhető Margitai Zoltán cégvezetőtől a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen.
Az ajánlattételi felhívás anyag átvételének feltétele bruttó 100.000,-Ft összeg megfizetése, amely eredménytelen pályázat esetén visszatérítésre kerül. Számlaszám: Gyirmót FC KFT K & H BANK: 10400401 – 50495348 – 49571015
Az ajánlattétel feltétele annak igazolása, hogy az ajánlattevő mélyfúrási termálkút létesítés és kivitelezés területén legalább két éve működik.
Az ajánlattételi anyag átvételekor szükséges egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatának, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatnak valamint eredeti nemleges NAV adóigazolásnak csatolása.
Az eredményes ajánlattételhez szükséges legalább három, termálkút és fűtésrendszer létesítmény kivitelezését igazoló referencia.
Szerződéskötési kötelezettség ajánlattevőt nem terheli.
Győr, 2017. szeptember 01.
2017.09.01. – 2017.11.24.
Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben.
A Magyar Labdarúgó Szövetség adminisztrációja jóváhagyta sportfejlesztési programjainkat, melyeket az alábbi linkeken tekinthetnek meg.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2017-18-as bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC TAO kérelmét elfogadta a 2017-18-as bajnoki évre. A GYIRMÓT FC TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

KÖZZÉTÉTEL
A Gyirmót FC KFT ajánlattételi felhívást írt ki a 9019 Győr-külterület  01652/15 helyrajzi szám alatt létre hozandó bentlakásos kollégium és sportszálló engedélyeztetési tervezési munkáinak megvalósítására.
A Gyirmót FC KFT az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az alábbiakat teszi közzé.
2017.07.21.-én, 15.30- órakor, Győrött, Gyirmót FC KFT klubirodájában (9021-Győr, Ménfői u. 61.) sor került a beérkezett ajánlatok hivatalos felbontására.
A bontáson jelen voltak Horváth Ernő tulajdonos-ügyvezető, Vesztergom Szabolcs stadion-igazgató valamint Margitai Zoltán a Gyirmót FC KFT cégvezetője.
A beérkezett ajánlatok kiértékelése 2017.07.24.-ig megtörtént, mely értékelés végeredményeként a felhívás nyertese Pongrácz Attila egyéni vállalkozó lett (Építészkamarai névjegyzési szám: É1-08-0078, Cím: 9023 Győr, Attila u. 14., Adószám: 47168554-2-28)
Az ajánlattevőket az ajánlatkérő írásbeli közléssel tájékoztatta a bírálat eredményéről jelen közzététel megküldésével.
Győr, 2017.07.24.
Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Cégvezető

2017.07.19.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2017. június 19.
A Gyirmót FC KFT ajánlattételi felhívást ír ki a 9019 Győr-külterület  01652/15 helyrajzi szám alatt létre hozandó bentlakásos kollégium és sportszálló engedélyeztetési tervezési munkáinak megvalósítására.
Az ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma: 2017.06.19.
Az ajánlattételi felhívás közzétételének pontos időpontja: 2017.06.19. (hétfő).
Az ajánlattételi felhívási anyag leadásának határideje: 2017.07.19. (szerda) 12.00 óráig.
A leadott ajánlatok felbontása: 2017.07.21. (péntek) 17.00-óráig
Az ajánlattételi felhívás elbírálása: 2017.07.24. (hétfő) 09.00-17.00-között.
Az ajánlatot adókat hivatalos formában értesítjük.
A ajánlattételi felhívás anyag leadásának helye: Gyirmót FC KFT, 9019-Győr, Ménfői u. 61., klubiroda.
Az ajánlattételi felhívás anyaga, az ajánlattételi dokumentáció – amely tartalmazza a fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be -, valamint további információ beszerezhető előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követő 2 munkanapon belül, 09.00.-16.00.-óra között a Gyirmót FC KFT, 9019-Győr, Ménfői u. 61. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán cégvezetőnél: 2017.06.19. napjától.
Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza:
– pályázati kiírás.
Időpont egyeztetés kérhető Margitai Zoltán cégvezetőtől a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen.
Az ajánlattétel feltétele annak igazolása, hogy az ajánlattevő ingatlan fejlesztés területén legalább két éve működik.
Szerződéskötési kötelezettség ajánlattevőt nem terheli.
További információ és esetleges helyszíni bejárás kérhető Margitai Zoltán cégvezetőtől a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen.
Győr, 2017. június 19.

2016.08.31.

Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben.

A Magyar Labdarúgó Szövetség adminisztrációja jóváhagyta sportfejlesztési programjainkat, melyeket az alábbi linkeken tekinthetnek meg.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2016-17-es bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC TAO kérelmét elfogadta a 2016-17-es bajnoki évre. A GYIRMÓT FC TAO KÉRELMÉT ITTA GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT ITT találhatják.

2015.08.01.

Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben és a Gyirmót FC KFT-ben.

A Magyar Labdarúgó Szövetség adminisztrációja jóváhagyta sportfejlesztési programjainkat, melyeket az alábbi linkeken tekinthetnek meg.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC és a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2015-16-os bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELMÉT ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT, A GYIRMÓT FC TAO KÉRELMÉT ITT, GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT PEDIG ITT találhatják.

KÖZLEMÉNY

2015. február 02. 09:58:02

A Gyirmót FC KFT az alábbi közleményt teszi közzé.

A Gyirmót FC KFT (9019 Győr, Ménfői u. 59.), a Magyar Labdarúgó Szövetség által 2013.12.17-én a be/SFP-2207/2013 számon engedélyezett, valamint a 2014.10.03.-án, a be/SFPHOSSZ-2207/2013 meghosszabbított sportfejlesztési programja alapján megkezdi a gyirmóti stadion felújítási munkálatait.

A stadion fejlesztés teljes egészében magánterületen valósul meg, kizárólag a látvány csapatsport társasági adó támogatásából, valamint a támogatás mellé, a törvény által előírt önrész finanszírozásából. A társasági adó támogatást a  Gyirmót FC Kft TAO-s Támogatói, az önrészt a Gyirmót FC KFT tulajdonosai biztosítják.

Fenti sportfejlesztési program teljes értéke 906.344.411.- ft, mely összegből a stadion keleti és nyugati lelátója, valamint öltöző-, és iroda épülete kerül felújításra, megépítésre.

Fenti sportfejlesztési program alapján valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a Gyirmót FC KFT – a támogatási összeg beérkezését követően – nyílt pályázatot írt ki a munkálatokra 2014.12.19.-én. A nyílt pályázatok beérkezését követően közjegyző előtt került sor a pályázatok bontására, majd értékelésére. Az értékelést követően a kivitelező a Betonsped Kft (2500 Esztergom, Schweidel J u. 48) lett.

A nyertessel a Gyirmót FC KFT szerződést kötött, és február 02.-én átadta a munkaterületet kivitelező részére, aki első és második ütemben a keleti (győri oldal) lelátó valamint az öltöző-, iroda épület kivitelezési munkálatait kezdi meg. Harmadik ütemben a nyugati (bécsi oldal) lelátó kivitelezési munkálatai kerülnek megvalósításra. A teljes kivitelezés várhatóan 2015 őszén fejeződik be.

Fenti átépítési munkálatok a Gyirmót FC Győr hazai mérkőzéseit nem érintik, a labdarúgó csapat a hazai mérkőzéseit továbbra is Gyirmóton, a centerpályán bonyolítja le.

Gyirmót FC KFT, 2015.02.02

 

KÖZZÉTÉTEL

2015. január 23. 09:00:00

A Gyirmót FC KFT a 2014.12.19.-én, az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) e) pontja, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése alapján, a 9019 Győr, Ménfői u. 59. szám alatt található labdarúgó stadion lelátó, öltöző-, és iroda épületének kivitelezési munkálataira kiírt ajánlattételi felhívással kapcsolatban az alábbiakat teszi közzé

2015.01.22.-én, csütörtökön, 08:00 órakor, Győrött, Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyző irodájában (9021-Győr, Szent István u. 10. I.em.) sor került a beérkezett ajánlatok hivatalos felbontására.

A bontáson jelen voltak Dr. Lugosiné Dr. Varga Judit közjegyző, Dr. Horváth Gizella ügyvéd, Horváth Ernő a Gyirmót FC KFT tulajdonos-ügyvezető igazgatója, valamint Margitai Zoltán a Gyirmót FC KFT klubigazgatója.

A beérkezett ajánlatok kiértékelése 2015.01.22.-én megtörtént, mely értékelés végeredményeként a felhívás nyertese a Betonsped Kft (2500 Esztergom, Schweidel J u. 48)

Az ajánlattevőket az ajánlatkérő írásbeli közléssel (postai úton) is tájékoztatja a bírálat eredményéről jelen közzététel megküldésével.

Győr, 2015.01.23. 09.00-óra

Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Klubigazgató

Lezárult az ajánlattételi felhívás határideje

Január 19.-én lezárult az ajánlattételi felhívás határideje a stadionfejlesztési projektben. A kiírásra három ajánlat érezett, melyek közjegyző előtt kerülnek felbontásra. Az eredményről honlapunkon beszámolunk.

Győr, 2015.01.19.

Ajánlattételi felhívás

Győr, 2014.12.19. 17.00-ÓRA

A Gyirmót FC KFT az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) e) pontja, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése alapján ajánlattételi felhívást ír ki a 9019 Győr, Ménfői u. 59. szám alatt található labdarúgó stadion lelátó, öltöző-, és iroda épületének kivitelezési munkálataira.

A ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma: 2014. december 19.

A ajánlattételi felhívás közzétételének pontos időpontja: 2014. december 19. 17.00-óra.

A ajánlattételi felhívási anyag leadásának határideje: 2015. január 19. (hétfő) 16:00 óráig.

A ajánlattételi felhívás elbírálása és eredményhirdetése: 2015. január 23. (péntek) 9:00 órakor.

A ajánlattételi felhívás anyag leadásának helye: Gyirmót FC KFT, 9019-Győr, Ménfői u. 59., klubiroda.

Az ajánlattételi felhívás anyaga – amely tartalmazza a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be – átvehető előzetes bejelentkezést követő 3 napon belül, nyitvatartási időben a Gyirmót FC KFT, 9019-Győr, Ménfői u. 59. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán klubigazgatónál: 2014. december 29. napjától.

Az ajánlattételi felhívás anyag átvételének feltétele bruttó 100.000,-Ft összeg megfizetése, amely eredménytelen pályázat esetén visszajár. Számlaszám: Gyirmót FC KFT K & H BANK: 10400401 – 50495348 – 49571015

Az ajánlattétel feltétele annak igazolása, hogy a pályázó a sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működik.

Az ajánlattételi anyag átvételekor szükséges egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatának, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat valamint eredeti nemleges adóigazolás csatolása.

Az eredményes ajánlattételhez szükséges legalább három, sport-, illetve szórakoztató létesítmény kivitelezését igazoló referencia.

A fentieken túl eredményes pályázat kizárólag folyamatos finanszírozás vállalása mellett nyújtható be. A beruházás utófinanszírozású, melyet a Törvény által meghatározott Minisztérium ellenőrzése, jóváhagyását követően a Magyar Labdarúgó Szövetség teljesít.

Az ajánlattételi dokumentáció valamint további információ beszerezhető Margitai Zoltántól a margitai@gyirmotfc.hu e-mail címen, illetve technikai kérdésekben: Pongrácz Attila tervezőtől, elérhetőség: pongraczterv@t-online.hu.

Győr, 2014. december 19.

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK JEGYZÉKE

2013-14

2012-13

2011-12

KIADOTT TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE

2013-14

2012-13

2011-12

 

A TAO- támogatásokkal kapcsolatos hírek, információk.

2014.08.01.

Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat a Gyirmót SE-ben.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyta sportfejlesztési programunkat, mely keretében a Gyirmót SE-ben utánpótlás nevelési feladatokra a 2014-15-ös bajnoki évben 123.240.260 forintot fordíthatunk.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Gyirmót FC és a Gyirmót SE TAO kérelmét elfogadta a 2014-15-ös bajnoki évre. A GYIRMÓT SE TAO KÉRELEM ITT, A GYIRMÓT SE TAO HATÁROZATÁT ITT, A GYIRMÓT FC TAO KÉRELEM ITT, A GYIRMÓT FC TAO HATÁROZATÁT PEDIG ITT találhatják.

A TAO-támogatásról (2013. október 14., hétfő 15:24)

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát.
A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások hatására egyre többen kezdenek el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásához vezethet. A TAO-program piaci források bevonásán keresztül számos egyesület pénzügyi önállóságát is magával hozza majd.

Jogszabályi háttér
A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változása. Ez lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Megéri támogatni, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap kedvezményt is kapnak. Az adókedvezmény részleteit a 2011. július 1-jén megjelent kormányrendelet tartalmazza (a törvényt és a rendeletet megtalálja jobboldalon a Kapcsolódó jogszabályok cím alatt).

Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást (kivéve az állami tulajdonú TAO-alanyt). A támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, így nem növeli meg a társasági adó alapját. A támogatáshoz un. kiegészítő támogatás kapcsolódik, amellyel további források kerülnek a labdarúgásba.

Érdemes támogatni!
Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
– a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
– a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege,
– kiegészítő támogatást kell nyújtani a labdarúgásnak az adóalapcsökkenésből származó megtakarítás 75 %-áig.
Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

A támogatás menete
1. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása
A támogatásra jogosult szervezet első lépésben ún. sportfejlesztési programot nyújt be a szövetséghez (MLSZ), amely a következő sportévben végrehajtani kívánt programot mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges támogatási összegekkel (a pályázatok benyújtására minden év március 1. és április 30. között van lehetőség az e célra létrehozott elektronikus felületen). E programot az MLSZ – mint hatóság – elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények megléte esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely a megszerezhető támogatást is tartalmazza. A támogatási összegekhez minimum 10% önrész szükséges, a kiadás jogcímétől függően.

2. lépés: Támogató keresése
Következő lépésben a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt és ez alapján a sportszervezet a korábban említett elektronikus felületen keresztül támogatási igazolási igényt nyújt be. Az igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak is.

3. lépés: Támogatás átutalása
A támogató a kiállított támogatási igazolás alapján teljesíti a támogatás utalását.

4. lépés: Adókedvezmény
A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van lehetőség. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.

Támogatható szervezetek
Támogatásra a látvány-csapatsportok országos szakszövetségei, jelen esetben a labdarúgás hazai vezető szerve a Magyar Labdarúgó Szövetség, és annak tagjaként működő sportszervezetek jogosultak:

– a szövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetek,
– a szövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesületek,
– a szövetség tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,
– a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,

Támogatható területek
A támogatást a támogatott szervezetek csak meghatározott területek fejlesztésére használhatják fel:
–    utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
–    versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
–    személyi jellegű ráfordításokra,
–    tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is,
–    képzéssel összefüggő feladatokra.

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott sportszervezet jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő alábbi mértékeket:
– utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át,
– tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis /csekély összegű/ támogatásként nyújtható),
– tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,
– tárgyévi képzési feladatival összefüggő kiadásainak általános képzés esetén 60%-át, szakképzés esetén 25%-át.

Fontos! A TAO-támogatás nem szponzoráció: nem kapható érte ellenszolgáltatás (pl. reklámfelület).

Tisztelt Pályázók (2013.10.17)

Látvány-csapatsportok támogatása esetén a hatályos társasági adóról, és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (3a) bekezdése szerint az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a támogató
a) a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet számára,
b) a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége (MLSZ) számára átutalja, és
c) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére bejelentse.

A támogató a támogatási igazolásban meghatározott összeg Tao. tv. szerinti (19 százalékos, illetve a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalékos) adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette.

A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha a támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, a támogató köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a jelenlegi támogatókkal kizárólag támogatási szerződést köt, melynek szerződéstervezete megtekinthető

ITT

.

A támogatási igazolási igények jóváhagyását követően a támogatási szerződés két – szakszövetség által aláírt – példányát az MLSZ a támogató részére postai úton, a támogatási igazolással egyidejűleg juttatja el. A támogató által is aláírt szerződés egy példányát az MLSZ Központi Hivatalába (cím: 1386 Budapest 62. Pf.: 906/1.) vissza kell juttatni. A részletes teendőket a támogatási igazolás mellé kiállított tájékoztató tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának tényét – annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül – az állami adóhatóság részére be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A bejelentési kötelezettség kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványon (SPORTBEJ) teljesíthető, amely a NAV honlapjáról (

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

) tölthető le.

 

2013.09.10.

Látvány-csapatsportok támogatása

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény elfogadásával a 2010. május közepén megalakult új Országgyűlés megalapozta a magyar sportfinanszírozás rendszerének átalakítását, megújítását, megnyitva ezzel új, az elmúlt évtizedekben kiaknázatlan források bevonásának lehetőségét a magyar sport fejlesztése érdekében

A törvény elfogadásával a látvány-csapatsportot (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogató adózó az Ellenőrző Szervezet – a Nemzeti Sport Intézet – által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig társasági adókedvezményt, illetve illetékkedvezményt vehet igénybe. A részletes szabályokat a csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Parlamentje és Kormánya 2011 decemberében döntött a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

A hivatkozott jogszabályok módosítását az indokolta, hogy azok teljes összhangban legyenek az Európai Bizottság látvány-csapatsport támogatását minden elemében jóváhagyó, SA.31722 (2011/N) számú döntésével. A változások során figyelembe vételre kerültek az elmúlt időszak legfontosabb jogalkalmazási tapasztalatai is.

A legfontosabb törvényi szintű módosítások a következők:

1.    A sportcélú ingatlan-fejlesztés érdekében eszközölt sporttelep vásárlás, vagy sporttelep felépítését célzó földterület-vásárlás esetén a Bizottság lehetővé tette a látvány-csapatsportágakon kívüli szövetségek és sportszervezetek számára is az illetékkedvezmény igénybevételének lehetőségét. Az illetékkedvezmény mértékének meghatározása azonban eltér az eddig a jogszabályban meghatározott általános szabályoktól, azt az ún. de minimis támogatás, vagy az általános csoportmentességi rendelet szerinti regionális beruházási támogatás szabályai alapján lehet igénybe venni. Számításaink szerint ez a módosítás technikai jellegű, érdemben nem tér el a kedvezményrendszer lehetősége a látvány-csapatsportágak és az egyéb sportágak esetén.

2.    A Tao. törvény sporttámogatási elemeinek módosításaként a Bizottság javaslatára, az intézkedés arányosságának biztosítása érdekében a törvénymódosításba biztosítékként beépítésre kerül, hogy az infrastruktúra fejlesztés támogatás eredményeként megvalósuló, vagy felújításra kerülő ingatlanban a sportcélú használat ellenértéke profi sportszervezetek esetén a törvényben garantáltan meghatározott bérleti díj-minimumhoz kötött. A hivatásos sportszervezetek által fizetett bérleti díj soha nem lehet alacsonyabb a bérelt létesítmény (ideértve a támogatási intézkedésekből finanszírozott beruházásokat is) tényleges értékcsökkenési költségei és működési költségei összegének 50%-ánál, figyelembe véve a létesítmény hivatásos sportszervezet által igénybe vett kapacitásának arányát a létesítmény teljes, ténylegesen igénybe vett kapacitásához. Ezt a rendelkezést a 2011-2012-es támogatási időszak támogatásai kapcsán is alkalmazni kell.

3.    További, gyakorlati tapasztalatok alapján javasolt törvényi szintű módosítások:

–    A törvénymódosítás a profi klubok definíciójának kiegészítésével a jövőre nézve a veterán korosztályokat nem minősíti professzionális sportszervezeteknek.

–    Ugyancsak a jogalkalmazási tapasztalatok alapján a törvénymódosítás a jövőre nézve biztosítja, hogy több szakosztályos egyesület kérelme esetén, ha az egyik szakágban működő kérelmező professzionális státusszal rendelkezik, akkor a sportszervezet összes többi szakosztályára ne kelljen a professzionális sportszervezetekre irányadó szabályok szerint nyújtható támogatást alkalmazni, azok az amatőr státusz alapján is támogathatóak lesznek a 2012-2013-as támogatási időszaktól.

–    A sportcélú ingatlan fogalmát – amelyre a támogatásból megvalósuló fejlesztés vonatkozhat – a törvénymódosítás a jövőre nézve az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján szigorúbb, közvetlenül és kizárólag a sporttevékenység céljait szolgáló módon határozza meg.

–    A módosítás egyértelműsíti a támogatási igazolás kiállításának időpontját, azt a kérelmező egységesen, a sportfejlesztési program jóváhagyását követően igényelheti, függetlenül attól, hogy a jóváhagyott program elő- és/vagy utófinanszírozott elemeket tartalmaz. (Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az utófinanszírozott támogatások az elszámolást követően lehívhatók lennének, ellenkezőleg: a törvény végrehajtási rendeletének módosítása egyértelműsíti, hogy az utófinanszírozott támogatási elemek kizárólag akkor érvényesíthetők az adózó oldalán adókedvezményként, ha a támogatott szervezet az utófinanszírozott program egészének vagy egy részének megvalósításával elszámolt az ellenőrzést végző Nemzeti Sport Intézet felé, és az NSI az elszámolás elfogadásáról szóló, záradékkal ellátott igazolást a támogatott szervezet felé kiadja.) A módosítás e rendelkezését a folyamatban lévő támogatási időszakra is alkalmazni kell.

–    A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatos támogatási intenzitás tekintetében a törvénymódosítás – a brüsszeli jelzésekre figyelemmel – sávos meghatározást vezet be, ahol az intenzitások önerőhöz viszonyított aránya fordított ahhoz képest, hogy a támogatott szervezet milyen mértékű közcélú hasznosítást vállal a tárgyi eszköz beruházással, felújítással megvalósuló infrastruktúra-fejlesztés eredményeként. Ahol a közösségi közcélú használat aránya a napi üzemidő legalább 20%-a és évente legalább 10 nap, ott marad a 70 %-os támogatási intenzitás igénybevételi lehetősége, ahol ez az arány 16% és évente legalább 8 nap, ott a támogatási intenzitás 50 %, ahol ez az arány 12% és évente legalább 6 nap, ott a támogatási intenzitás 30 %. A módosítás e rendelkezését a folyamatban lévő támogatási időszakra is alkalmazni kell.

–    A javaslat az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján – a támogatási program alapvető, eredeti céljainak megőrzése érdekében – előírja, hogy a következő támogatási időszaktól kezdődően csak olyan sportszervezet jogosult a támogatás igénybevételére jogosult szervezet státuszára, amelyik a kérelem benyújtásának időpontjában legalább két éve már működik.

A legfontosabb kormányrendeleti szintű módosítások a következők:

4.    Az ellenőrzési és felügyeleti rendszer egységessége és állami szintű nyomon követhetősége, továbbá a támogatási rendszer monitoring folyamatainak brüsszeli tájékoztatási folyamata, a kapcsolattartás szükségessége miatt Magyarország vállalta, hogy minden év október végéig éves jelentést nyújt be a Bizottságnak. Az előrehaladási jelentés egyebek mellett a következőkről fog információkat tartalmazni: a program alapján juttatott teljes támogatási összeg, a finanszírozott sportinfrastruktúra-projektek, támogatási intenzitásuk, kedvezményezettjeik, a referenciaárakra alkalmazott paraméterek, a hivatásos sportszervezetek által ténylegesen fizetett bérleti díjak, valamint a lakosságnak nyújtott előnyök és az infrastruktúra multifunkcionális használatának bemutatása. (Ez a monitoring tevékenység a szövetségek részéről is folyamatos adatszolgáltatási tevékenységet igényel, amit a közeljövőben a szövetségek közreműködésével összeállításra kerülő ellenőrzési módszertani kézikönyv fog terveink szerint részletesen meghatározni.)

5.    A rendelet-módosítás további, a gyakorlati tapasztalatok alapján felmerülő kérdéseket szabályoz, több elemében szigorítva az eddigi rendelkezéseket, amelyek közül a legfontosabbak:

–    személyautó beszerzése és vagyoni értékű jogok megszerzése nem számolható el a támogatási jogcímek között;

–    a tárgyi eszköz támogatási jogcímeken igénybe vehető támogatási tételek, kategóriák támogatható elemeit és a támogatások mértékét a szövetségek meghatározott piaci árak alapján kötelezően előírhatják (benchmark-rendszer bevezetése);

–    szigorításra kerül a közreműködői költség címén igényelhető támogatás mértéke; az elő-, és utófinanszírozott támogatások esetén elkülönítésre kerül a támogatás teljesítésének szabályozása és az adókedvezmény igénybevételének feltétele. Előfinanszírozott támogatás esetén változás nincs, a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatás utalásáról szóló igazolás adóhatóság részére történő benyújtása az adókedvezmény igénybevételének feltétele. Utófinanszírozott támogatás esetén (10 millió Ft fölötti infrastruktúra-fejlesztésre irányuló támogatás) lehetővé válik, hogy (abban az esetben, ha a szövetség a jóváhagyást végző szervezet) a szövetségeknél, illetve (abban az esetben, ha az NSI a jóváhagyást végző szervezet) a Nemzeti Sport Intézetnél megnyitásra kerül egy elkülönített pénzforgalmi számla, és az erre történő utalásról szóló bizonylattal a támogató Tao-hatálya alá tartozó személy jogosulttá válik az adókedvezmény érvényesítésére. A támogatott sportszervezet, szövetség viszont változatlanul akkor férhet hozzá az elkülönített számlához, ha az utófinanszírozott támogatással vagy annak egy részével elszámolt és az elszámolást az NSI jóváhagyta.

Részletesebb információkért, kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz a következő emailcímen: taoinfo@nupi.hu.

2013.09.06.

Több mint 42 milliárd forint volt a TAO-támogatás – Budapest – A futballon keresztül a társadalmat szolgálja.

A labdarúgó-egyesületek számára jóváhagyott TAO támogatási összeg 2011/12-ben 19,1 milliárd forint volt, a társaságiadó-kedvezményekre alapozott program ismertebbé válásával pedig ez 2012/13-ban 23,3 milliárd forintra emelkedett – a magyar szövetség (MLSZ) összegzése szerint.

– A pénz több mint nyolcvan százaléka az utánpótlás- és tömegsport fejlesztését, tömegek futballozását szolgálja, a további 20 százalék is oly módon jut a professzionális klubokhoz, hogy azt a nézők kulturált szórakozását szolgáló infrastruktúra fejlesztésére, illetve utánpótláscsapataik működésére költhetik – tájékoztatta az MTI-t az MLSZ, leszögezve, hogy a támogatott projektek túlnyomó többsége a tárgyi feltételek megteremtését és az utánpótlás-nevelés megfelelő hátterének biztosítását szolgálta. A közlemény szerint “a profi sport direkt támogatásának tilalma a TAO-támogatási rendszer brüsszeli jóváhagyásának feltétele volt”.

A 2012/13-as időszak jóváhagyott összegeinek részletezéséből kiderül, hogy a tárgyieszköz-fejlesztések 76 százaléka amatőr (NB III vagy az alatti) és utánpótlás-bajnokságokban szereplő több mint 1700 egyesületnek kínált előrelépési lehetőséget. A fejlesztések több mint 80 százaléka pályák vagy öltözők létesítéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódik. A kimutatás alapján hasonló képet mutat az utánpótlás-nevelésre jóváhagyott támogatások elosztása is, a kedvezményezett egyesületek csapatainak 72 százaléka amatőr osztályban szerepel, így a program közel 9000 csapat versenyeztetésének költségeihez járul hozzá.

Az MLSZ arról is beszámolt, hogy a csak amatőr osztályban érdekelt klubok számára kiírt 2013/14-es sporttelep-felújítási program keretében – a tervek szerint – az idei szezonban 584 sportszervezet közel 2,5 milliárd forint támogatást kap telephelyének felújítására.

A futballszövetség közölte, hogy az általa igényelt és jóváhagyott 6 milliárd (2011/12) és 7,6 milliárd forint (2012/13) felhasználása teljes egészében az amatőr labdarúgást támogatja.

“Nincs hatékonyabb megelőzési módja az egészségügyi problémák mellett például a bűnözésnek az ilyen futballközösségek támogatásánál, felépítésénél. Vagyis mindezen befektetések nem elsősorban a sport és a labdarúgás, hanem a fiatalság, és az egész társadalom érdekeit szolgálják – szögezte le az MLSZ, amely a közleményben jelezte, a 16 NB I-es klub és a szövetség együtt a tavalyi évben nagyjából 5 milliárd forint közterhet fizetett be az államkasszába.

(mti, nb1.hu)

2013.08.09.

Világítás fejlesztés Gyirmóton

Szombaton, a Vasas elleni Magyar Kupa találkozóval kezdjük a 2013-14-es bajnoki évet. Új edzővel, új játékosokkal, új tervekkel, és nem utolsó sorban új világítással vágunk neki a szezonnak. A centerpályán ugyanis elkészült az UEFA követelményeknek is megfelelő villanyvilágítás. Az építkezésről készült képeket megtekinthetik ITT, A KÉPGALÉRIÁBAN!

2013.07.29.

Elérhető a 2013/14-es támogatási időszakra vonatkozó előminősített támogatási igazolások kiállításának kérelmezői felülete.

Tisztelt Pályázók! (07.29.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013/14-es támogatási időszakra vonatkozó előminősített támogatási igazolások kiállításának kérelmezői felülete megnyílt az elektronikus kérelmi rendszerben:

https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/

A kérelmi rendszerbe történő belépést követően a “Támogatási igazolások” menüpontra, majd az EM_K001 iktatószámú sor végén található szerkesztés gombra kattintva a jóváhagyott előminősített pályázattal és sportfejlesztési programmal rendelkező pályázók elkezdhetik az előminősített pályázaton jóváhagyott tételekhez kapcsolódó támogatási igazolási kérelmet kitölteni.

A kérelem első oldalán az adatok automatikusan kitöltődnek.

A kérelem második oldalán kérjük, adják meg a 107/2011. Kormányrendelet 4. § (11) alapján annak a honlapnak a címét, amelyen a sportszervezet eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének, valamint kérjük, adják meg a sportfejlesztési programjukban szereplő jóváhagyott jogcímekhez kapcsolódó bankszámlaszámokat.

A kérelem harmadik oldalán a sportszervezet hivatalos képviselője/kapcsolattartója személyi igazolvány számát kell megadni.

A kérelem negyedik oldalán az “önrész forrása” oszlop megfelelő adatát kérjük megadni.

A kérelem ötödik oldalán levő Nyilatkozat 5. pontjának a), b), vagy c) pontját kérjük bejelölni.

A kérelem hatodik oldalán a 107/2011. Kormányrendelet által előírt 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességet igazoló dokumentumot és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot vagy átutalási megbízást kérjük feltölteni.

Az ellenőrzés, majd a beküldés gombot megnyomva a kérelme a rendszerben mentésre kerül.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatási igazolási kérelem benyújtásához is szükséges az elektronikus aláíró eszköz használata!

A támogatási igazolás kiállításáról elektronikusan kapnak értesítést.  A támogatási igazolásokat – hasonlóan a jóváhagyó határozathoz -, a “Dokumentumok” menüpont alatt található listából fogják tudni letölteni, miután az elektronikus aláíró eszköz segítségével a támogatási igazolás átvételre került.

Tisztelt Pályázók! (07.17.)

Elérhető a 2012/13-as kérelmi rendszeren belül a sportfejlesztési programok hosszabbítása funkció. A működéssel kapcsolatos leírás ITT található.”

Tisztelt Pályázók! (06.26.)

A látvány-csapatsportágak támogatásának eljárási rendjét szabályozó jogszabályok (1996. évi LXXXI törvény, 107/2011. (VI.30) kormányrendelet) májusban módosultak. A Nemzeti Sportintézet ezen tárgyú tájékoztatója ITT elérhető.

Az új eljárásrenddel kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) is közleményt bocsájtott ki, mely ITT érhető el:

További változás, melyről kérjük, hogy támogatóikat a megállapodás megkötésekor feltétlenül tájékoztassák, hogy a támogatás és a kiegészítő támogatás NAV felé történő bejelentése a SOPRTBEJ nevű űrlappal tehető meg papír alapon vagy elektronikusan az ügyfélkapun keresztül.

A nyomtatvány letölthető INNEN

A kitöltési útmutatót ITT érhető el

Kérjük a tájékoztatók részletes elolvasását és az azokban foglaltak pontos betartását!

2013.08.01.

Durván megvágják a látványsport-támogatást

Jelentősen csökkentheti a látvány-csapatsportok támogatása iránti kedvet a társaságiadó-törvény új módosítása, amely az eddigi kedvezményt 75 százalékkal mérsékli, hívja fel a figyelmet az RSM-DTM tanácsadó cég. A szándék érthető, a hatás azonban kérdéses. A módosítás alkalmazási hatálya miatt verseny indulhat a már elfogadott sportfejlesztési programok támogatásáért. Szabályozási pontatlanság miatt viszont néhány szerencsés vállalkozás másokhoz képest jobban járhat.

TAO-kedvezményt a negyedére

Évközi a változás a csapatsport támogatási rendszerében, de a pontatlan szabályozás miatt néhány vállalkozás kevésbé jár rosszul a többinél – mutat rá Fajcsák Gábor, az RSM DTM adómenedzsere. A 2013. május 19-én hatályba lépett módosítás kiegészítő sportfejlesztési támogatás befizetésének kötelezettségét írja elő azon vállalkozások számára, amelyek élni kívánnak a sporttámogatások TAO-kedvezményével. Az új szabály hatására a kedvezmény mértéke a korábbi negyedére csökken, ami hatással lehet az eddig sporttámogatásban gondolkodó társaságok támogatási kedvére.

A valódi kormányzati szándék a 2013. évi módosítás hivatalos indoklásából nem állapítható meg, azonban figyelembe véve, hogy 2012-ben a sporttámogatások a társasági adóból származó bevételt mintegy 10 százalékkal csökkenthették, a jogszabály változtatásának a célja az RSM szerint jó eséllyel egyszerűen a költségvetés egyenlegének a javítása.

Nehéz megbecsülni a pontos hatásokat

A módosítás hatásait pontosan nem lehet megbecsülni, de felmerül a kérdés, vajon nem éppen az ellenkező hatást, a sporttámogatások radikális csökkenését érik-e el ezzel a módosítással a jogalkotók. Talán egyszerűbb lett volna felmérni a költségvetés teherbíró képességét, és húzni egy vonalat az egy évben maximálisan kiadható adókedvezményre jogosító sporttámogatási igazolások tekintetében, ahogyan a színháztámogatások esetén is sikerült ezt megtenni – utal az intézkedés lehetséges hatásaira Fajcsák.

A módosítás komoly hátrányt jelenthet az új programokat benyújtók számára, hiszen a támogatók valószínűleg a régi programokat fogják keresni. Tekintettel arra, hogy a még nem lezárult sportprogramok meghosszabbíthatóak, ez az átmeneti rendelkezés akár évekre is bebetonozhatja a támogatást szerezni képes szervezetek körét. Más szemszögből ez a helyzet akár meg is könnyítheti a korábbi programokkal rendelkezők támogatásszerzését, hiszen az ő támogatásukért verseny indulhat az adókedvezményt megszerezni kívánó cégek között.

A módosítás hatásait ellensúlyozni hivatott ugyanakkor a szabály azon része, amely szerint a kiegészítő támogatást szponzori szerződés keretében lehet megfizetni. Eszerint a “sima” támogatással ellentétben a kiegészítő támogatás összegéért cserébe ellenszolgáltatásra jogosult a támogató – teszi hozzá Fajcsák.

Lesz, aki csak 40 százalékot veszít

A szabály jelenlegi szövegezése néhány szerencsés vállalkozás számára kevésbé hátrányos, szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a 75 százalékos kiegészítő támogatás mindössze a korábbi kedvezmény 40 százalékának elvesztését jelenti. Azon vállalkozások, melyek adóalapja a támogatás figyelembe vétele nélkül 500 és 535 millió forint közé esik, amennyiben akkora összegű támogatást nyújtanak, amivel adóalapjuk 500 millió forint alá csökken, a kiegészítő támogatás kalkulációjakor a 10 százalékos adókulccsal számolhatnak.

Tekintettel arra, hogy a támogatás egy részével a 19 százalékos adóból spórolnak, miközben a kiegészítő támogatás összegének kalkulációjakor csak a 10 százalékos adókulccsal megállapított kedvezmény után kell a 75 százalékot számolni, előnyük keletkezik azon vállalkozásokkal szemben, amelyek árbevétele nem ebbe a sávba esik. Ennek hatásait az alábbi táblázatban néhány példán keresztül mutatják be, illetve az RSM kalkulátora egyéni számításokra is lehetőséget biztosít.

(index.hu)

2013.07.29.

Változik a látvány-csapatsportok támogatási rendszere

A 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2013. május 19-i hatállyal módosította a látvány-csapatsportok támogatása társasági adókedvezményének szabályait. A Tao. tv. alábbiakban ismertetésre kerülő, megváltozott szabályait első alkalommal a 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben kell alkalmazni.

A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, illetve a 2013. május 9-én kihirdetett, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2013. május 19-i hatállyal módosította a látvány-csapatsportok támogatása társasági adókedvezményének szabályait.

A Tao. tv. alábbiakban ismertetésre kerülő, megváltozott szabályait első alkalommal a 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni (Tao. tv. 29/U.§). A Kormányrendelet módosításai 2013. május 19-től alkalmazandóak.

A Tao. tv. módosult 22/C. § (2)-(3) bekezdései értelmében a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye támogatási igazolás alapján vehető igénybe. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó
a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor köztartozásmentes legyen [ezen előírás a Tao. tv. 29/S. § (5) bekezdése szerint 2012. március 1-jei hatállyal alkalmazandó]
támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet, illetve – új előírásként – az ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a sportköztestület számára átutalja, valamint
a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napos, jogvesztő határidőn belül bejelentse.

2013. május 19-től a támogató nem kötelezett a támogatási igazolás másolatának illetve az átutalást igazoló banki bizonylatnak az állami adóhatósághoz történő benyújtására, a Korm. Rendelet 7. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésére tekintettel.

Szintén változott a szabályozás a képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása esetén a támogatás összege utáni 1%-os befizetési kötelezettség tekintetében (melyet az ellenőrző szervezet által ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint ellenőrzési feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani). Ezen kötelezettséget a korábbiaktól eltérően nem a támogatási összegen felül, hanem a támogatás összegéből kell teljesíteni, melynek következtében az 1%-os összeg az adókedvezménybe is beleszámít.

A támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Változatlan szabály, hogy a támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást
a) előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően az igazoláson feltüntetett egyes önálló fizetési számlákra történő átutalással,
b) utófinanszírozásnál a támogatási igazolás kézhezvételét követően a sportigazgatási szervnél illetve országos sportági szakszövetségnél megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára történő átutalással teljesíti [Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés].

A Tao. tv. újonnan beiktatott 22/C. § (3a)-(3b) bekezdései szerint, az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatport országos sportági szakszövetségének befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. Amennyiben a támogatást a társasági adó alanya a sportköztestület részére nyújtja, a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetni.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatást – az alaptámogatáshoz hasonlóan – szintén a támogatás adóévében, a támogatási igazolás birtokában kell átutalni. Átutalása a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének feltétele.

A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az országos sportági szakszövetség illetve a sportköztestület által megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára történő átutalással teljesíti mind elő-, mind utófinanszírozásnál [Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés].

Az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos adókulccsal akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.

Például, az adózó számításai szerint az adóalapja 450.000 e Ft lesz, és 20.000 e Ft mértékű támogatást nyújt egy futballklubnak. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén 1.500 e Ft-ot (20.000 e x 0,1 x 0,75) kell átutalnia a támogatási igazolásban rögzített módon a Magyar Labdarúgó Szövetség részére. Ha a végleges adóalap megfelel a becsült értéknek, az adózó által fizetendő társasági adó mértéke 45.000 e Ft (450.000 e x 0,1), amelynek feljebb 70%-áig, azaz 31.500 e Ft-ig vehető igénybe a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye. Ez azt jelenti, hogy a 20.000 e Ft összegű támogatás teljes összegével csökkenthető a fizetendő társasági adó.

Ha az előzetes kalkulációktól eltérően a társasági adóalap 510.000 e Ft lesz, a fizetendő adó összege 51.900 e Ft (500.000 e x 0,1 + 10.000 e x 0,19), az adózó a már megállapított 1.500 e Ft kiegészítő sportfejlesztési támogatáson túl további 1.400 e Ft-ot (20.000 e x 0,07) köteles átutalni a Magyar Labdarúgó Szövetség részére.

A Tao. tv. 3. számú melléklet A) fejezet 12. pontja szerint a kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege nem elismert költség az adóalap tekintetében, azzal tehát meg kell növelni a társasági adó alapját.

A támogató bejelentési kötelezettsége

A Tao. tv. 2013. május 19-től hatályos 22/C. § (3d) bekezdése szerint az adózó a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napon belül az állami adóhatóság részére bejelenti. A korábbi szabályoktól eltérően az adózót immáron nem értesítési, hanem bejelentési kötelezettség terheli, amelyet változatlanul 8 napon belül kell teljesíteni az állami adóhatóság részére.

Változás a korábbi szabályokhoz képest egyrészt, hogy a bejelentési határidő jogvesztő, elmulasztása esetén annak pótlására nincs lehetőség. Másrészt a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye nem vehető igénybe-tudatta a NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály.

2013.07.28.

Jóváhagyta az MLSZ sportfejlesztési programunkat.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyta sportfejlesztési programunkat, mely keretében a Gyirmót FC KFT-nek jóváhagyásra került 18.365.246.- Ft személyi jellegű ráfordításokra, 634.441.088.- Ft infrastruktúrális fejlesztésekre, a Gyirmót SE-nek pedig 64.359.249.- Ft utánpótlás nevelési feladatokra.

Az ide vonatkozó Törvényeknek, Kormányrendeleteknek és MLSZ szabályzatoknak megfelelően közzétesszük a Gyirmót SE TAO kérelmét GYSE TAO KÉRELEM 2013-14 , TAO határozatát GYSE TAO HATÁROZAT 2013-14 valamint a Gyirmót FC KFT TAO kérelmét GYFC TAO KÉRELEM 2013-14 és TAO határozatát  GYFC TAO HATÁROZAT 2013-14

2013.07.02.

A Gyirmót FC KFT az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) e) pontja, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4. § (8) bek. alapján nyílt pályázatot ír ki a 9019 Győr, Ménfői u. 59. szám alatt található labdarúgó stadion lelátó, öltöző-, és iroda épületének kivitelezési munkálataira.

A pályázat kiírásának dátuma: 2013.07.02.

A pályázati anyag leadási határideje: 2013.07.31.

A pályázat eredményhirdetése: 2013.08.02.

A pályázati anyag átvehető a Gyirmót FC KFT, 9019 Győr, Ménfői u. 59. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán klubigazgatónál, vagy letölthető IDE KATTINTVA.

További információ beszerezhető Margitai Zoltántól a margitai@gyirmotfc.hu email címen.

2013.06.03.

A Gyirmót FC KFT az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) e) pontja, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4. § (8) bek. alapján nyílt pályázatot ír ki a 9019 Győr, Ménfői u. 59. szám alatt található labdarúgó stadion lelátó, öltöző-, és iroda épületének tervdokumentációjának elkészítésére.

A pályázat kiírásának dátuma: 2013.06.01.

A pályázati anyag leadási határideje: 2013.06.30.

A pályázat eredményhirdetése: 2013.07.02.

A pályázati anyag átvehető a Gyirmót FC KFT, 9019 Győr, Ménfői u. 59. szám alatt található klubirodában Margitai Zoltán klubigazgatónál, vagy letölthető IDE KATTINTVA.

További információ beszerezhető Margitai Zoltántól a margitai@gyirmotfc.hu email címen.

2013.05.09.

STADIONFEJLESZTÉSEK: RIASZTÓ, KAMERA RENDSZER

A gyirmóti stadion fejlesztéséről szóló sorozatunk második részében a stadionban telepített tűz, riasztó és kamerarendszert mutatjuk be.

A stadionban az elmúlt hónapokban az irodaépületet átfogó tűz és riasztó rendszer került telepítésre. A rendszer mellett telepítésre került egy 18 kamerás megfigyelő rendszer, mely a stadionban sportolók és vagyontárgyak biztonságát növelik. A kamera rendszer figyeli a parkolókat, a stadion útjait, az építkezéseket és a központi szerver pedig rögzíti a képeket, melyen esetleges nemkívánatos cselekmények visszajátszása is lehetővé vált.

A fenti rendszerek telepítése mellett kialakításra került egy WI-FI hálózat is, mellyel a stadion teljes területén elérhető vált a vezeték nélküli internet. Ezzel a sajtó munkatársainak munkáját is segíteni tudjuk.

 


 

2012.08.21.

MLSZ-TAO: POZITÍV ELBÍRÁLÁS

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elbírálta kérelmünket a 2012-13-as évre, a Társasági Adó (TAO) támogatás felhasználásának tekintetében.

Sportszervezetünk programjait az MLSZ elfogadta, és a TAO kérelmünket pozitív elbírálásban részesítette!

A pozitív elbírálásnak megfelelően Gyirmóton két új pálya építését kezdtük meg, melyeken az utánpótlás csapataink edzhetnek a jövőben. A program további elemei a személyi jellegű ráfordítások, az utánpótlás nevelési feladatok ellátása valamint további tárgyi eszköz beruházások. Ezen beruházásokon belül épülhet meg stadionunkban a nemzetközi szintű világítás, mely alkalmas – többek között – NB I-es mérkőzések lebonyolítására is.

Az MLSZ a beadott pályázatunkat változatlan formában az alábbiak szerint fogadta el:

GYIRMÓT FC KFT

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK: 21.322.614.- FT

TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK: 96.767.196.- FT

GYIRMÓT SE

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: 79.826.438.- FT

TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK: 104.156.491.- FT

 

2012.06.21.

TAO ELLENŐRZÉS GYIRMÓTON

A Nemzeti Sport Intézet (NSI) munkatársai ellenőrzést tartottak a Gyirmót SE-nél és a Gyirmót FC KFT-nél a társasági adó (TAO) felhasználása és elszámolása tekintetében. Klubunk az ellenőrzésen kiváló minősítést kapott, ahol az NSI munkatársai megállapították, hogy mindkét szervezetünknél a törvényi előírásoknak megfelelően történt a támogatások felhasználása, és a bizonylatok kezelése. Az első évi TAO-s pénzekkel 2012.07.31.-ig kell elszámolni 2012.07.01-től pedig ebben a tekintetben is új év kezdődik.

2012.04.27.

Tizenötmilliárd forint többletforráshoz juthat a futball. A pályázatokon összesen 25,1 milliárd forint támogatásra tartottak igényt. Ezt Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter jelentette be.

Mintegy 15 milliárd forint többletforráshoz jut a labdarúgás a sportágfejlesztési adókedvezmény eredményeként a kormány várakozása szerint. Ezt Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Demokratikus Koalícióhoz tartozó Oláh Lajos független képviselő írásbeli kérdésére adott válaszában közölte. Emlékeztetett arra, hogy a kormány a társasági adóból érvényesíthető adókedvezménnyel ösztönzi a látványcsapatsportokat támogató vállalkozásokat, amelyek a juttatáskor, majd a rákövetkező három adóévben a fizetendő társasági adó 70 százalékáig terjedő kedvezményt érvényesíthetnek.

Ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az adóforintok nem célzottan és közvetlenül állami támogatásként kerülnek a sportszervezetekhez, hanem a vállalkozások döntésével. Ez azért fontos, mert a feltett kérdésre, hogy mekkora összeghez jut így a labdarúgás, csak a társaságiadó-bevallás után adható pontos válasz.

A gazdasági tárca vezetője mindenesetre úgy kalkulál, hogy a kiállított támogatási igazolások összértékénél kevesebb, hozzávetőleg 15 milliárd forint lesz a többletforrás. A sportszervezetek és a szakszövetség a pályázatokon összesen 25,1 milliárd forint támogatásra tartottak igényt, a támogatási igazolást 17,2 milliárd forintról állítottak ki. A miniszter szerint az eddigi tapasztalatok szerint a vállalkozások nagy része teljesíteni is fogja támogatási ígéretét.

(topliga.hu)

 

2012.04.24.

A sport 1 Mai helyzet című műsorában Gudra Tamás, az MLSZ gazdasági igazgatója számolt be a TAO-pályázatok eddigi tapasztalatairól. A videót MEGTEKINTHETIK IDE KATTINTVA!(mlsz.hu)


2012.03.08.

SPORTPOLITIKA: TAO – VÁLTOZOTT A HATÁRIDŐ

Módosul a sportot támogató társasági adókedvezmények igénybevételéhez nélkülözhetetlen sportfejlesztési programok beadási határideje.

A Nemzeti Sport Intézet közleményt tett közzé honlapján a sportot támogató társasági adókedvezmények igénybevételéhez nélkülözhetetlen sportfejlesztési programok beadási határidejéről, amely alapján az alábbiakról tájékoztatjuk tagszervezeteinket:

Módosul a látvány-csapatsportok támogatását is érintő 1996. évi LXXXI. törvény. Ezzel összhangban megváltozik a látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó támogatási igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet is.

A kormányrendelet módosítással meghosszabbodik a sportfejlesztési programok beadásának határideje a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan.

A határidő 2012. április 30-ra változik.

A jogszabály-módosításokról szóló aktuális információk a Nemzeti Sport Intézet és az érintett országos sportági szakszövetségek honlapjain olvashatóak.

 

 

2012.03.08.

A becslések szerint 12 milliárd forint már be is folyt a csapatokhoz, ám az MLSZ gazdasági igazgatójának nincsen pontos rálátása a pénzek pontos beérkezésére.

Az öt látványsportág közül a futball kapja a legtöbb TAO-pénzt: a Magyar Labdarúgó Szövetség több mint 21 milliárd forint (21 044 146 753) begyűjtésének lehetőségét hagyta jóvá a pályázó sportszervezeteknek, ebből több mint 12,5 milliárd (12 729 496 626) támogatási igazolást állított ki a támogató cégek részére, amelyek már megegyeztek az adott sportszervezetekkel, hogy utalnak részükre társaságiadó-kedvezmény (TAO) biztosította támogatási pénzt.

Gudra Tamás gazdasági igazgató tájékoztatása szerint a pénzek pontos beérkezésére nincs rálátása, de nagy valószínűséggel döntő többsége, becslése szerint 12 milliárd be is folyt a csapatokhoz. Hozzátette, ehhez jön még az MLSZ 4 milliárd forintja, amely már megérkezett, tehát a szövetség pénzével együtt 15-16 milliárd forintot kapott eddig a labdarúgás.

A sportszervezetekhez befolyt összeg nagy részét – több mint 7,5 milliárdot – az utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordították, és szintén jelentős, több mint 4 milliárdos tétel a tárgyieszköz-beruházás, amelyen elsősorban pályaépítés értendő.

“A tavalyi elfogadott sportfejlesztési programra még le nem hívott összeg, azaz 8,3 milliárd forint elvileg még felhasználható. Ez jelenti azt, akinek elfogadtuk a programját, de nem talált még támogatót. Biztos, hogy sokan fognak még idén találni támogatót a tavaly jóváhagyott összeg után, ebből szerintem 4-5 milliárd lesz még kihasználva” – válaszolt Gudra arra a kérdésre, hogy még mekkora összegre számítanak idén. Hozzátette, az MLSZ összesen 8 milliárdos elfogadott programmal rendelkezik tavalyról, ebből a 4 milliárd értékű pályaépítési program esetében tavaly az eljárás felfüggesztését kérte, idén ezt szeretné megvalósítani. Így összesen 8-9 milliárd forint, ami még befolyhat.

Az MLSZ-hez már beérkezett 4-ből 2,1 milliárdot az amatőr sportszervezetek versenyeztetési költségeinek támogatására fordítottak, ezzel a szövetség az alacsonyabb osztályú bajnokságokban játszó amatőr csapatok költségeit közel 90 százalékban fedezte az ősszel díjvisszatérítés formájában. A tervek szerint ezt folytatni kívánják.

További 1,4 milliárd forintot az újraindított OTP-MOL-Bozsik program kiadásainak fedezésére költöttek, s ezt szintén folytatni kívánja az MLSZ, akár még nagyobb költségvetéssel a következő években. A maradék félmilliárd forintot a szövetség működési, elsősorban személyi jellegű kiadásai, játékvezetői díjak, sportegészségügyi és képzési költségek támogatása teszi ki.

“Az április-május során elbírálásra kerülő 2012/13-as pályázatoknál az előző évinél valamivel magasabb igényekre számítunk, de hogy ebből mennyit fogadunk el, azt nem lehet tudni. Ha a tavalyi tendencia folytatódik, akkor nagyjából 15 milliárd lehet a támogatóktól begyűjtött pénz” – mondta Gudra.

(mti; NB1.HU)

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS


2012.01.10.

” style=”color:#ff0000″>TAO: “A válság nem befolyásolja a TAO-kedvezményt”

Szalay Ferenc szerint a gazdasági válság ellenére a költségvetés bírni fogja a társasági adóból levonható, sporttámogatásokra fordított összeg jelenlegi szintjét, s az nem fog csökkenni a későbbiekben.

Az Országgyűlés sport és turizmus bizottságának alelnöke a Digi Sport keddi Reggeli Start című műsorában emlékeztetett arra, hogy a társasági nyereségadóból igényelhető támogatásokra (TAO) megfogalmazott igény eredetileg összesen 100 milliárd forint körüli összeg volt, ám az öt látványsportág – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong – vezetői mértéktartóak voltak, így végül évi 26,5 milliárd forintos támogatási keretet hagyott jóvá 2012-re az Országgyűlés. A képviselő szerint ez a pénz csak töredéke annak, ami a társasági nyereségadóból összesen befolyik.

“Ez az összeg még tartható, ennyit a költségvetés még bírni fog a későbbiekben is” – fogalmazott a fideszes politikus, aki érzékeltette, azért is fontos, hogy megmaradjon ez a szint, mert ha ez az összeg kikerülne a támogatási rendszerből, akkor az öt látványsportág akár be is dőlhetne.

“A látványsportágaknál ugyanis a szponzoráció áttevődött ide, a társaságiadó-kedvezményre. Ezek a pénzek ugyan nem a profi sportra mennek, hanem az utánpótlásra, a létesítményekre, a felszerelésekre és a különböző technikai lehetőségekre, de ezek mind-mind meghatározó részei a profi sportklubok költségvetésének is. Azt gondolom, ha ez most kikerülne a rendszerből, akkor nagyon komoly gondot okoznánk az egész magyar sportnak” – mondta Szalay, aki összegzésként hozzátette, hogy a társasági adóból levonható sporttámogatásokra összesen 1800 pályázat érkezett be, s a jóváhagyott 26,5 milliárdos keretből 12 milliárd forint jut a labdarúgásra, 1,5 milliárd a jégkorongra, 4,5 milliárd a kosárlabdára, és ez utóbbihoz hasonló nagyságrendű összeggel gazdálkodhat a kézi- és a vízilabda is.

“Szerintem ez egy normális arány, és ne feledjük, hogy ennyi pénz még soha nem folyt be a magyar sportba. Fontos megjegyezni azt is, hogy a pénzek jelentős részét, 60-65 százalékát az utánpótlás-nevelésre lehet felhasználni, így ezzel a lépéssel tulajdonképpen a magyar sport jövőjébe fektetünk be” – mondta Szalay.

(nupi.hu)

2011.12.17.

TAO TÖRVÉNY: ISMÉT MÓDOSÍTOTTÁK A TÖRVÉNYT

Ismét módosították a társasági adó felhasználásáról szóló törvényt. A legújabb változás, hogy a 2 évnél “fiatalabb” szervezeteket kizártak a jogosultak köréből. A részletek:

A 2011. december 16-i Magyar Közlönyben jelent meg a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő jogszabályok módosításáról szóló törvény és kormányrendelet. A Közlöny elektronikus változata ITT elérhető, az első két joganyag tartalmazza a módosításokat a következő címmel:

1. 2011. évi CLXXVIII. törvény A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2. 268/2011. (XII. 16.) Korm.rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

(mlsz.hu)

2011.12.06.

MLSZ TÁRSASÁGI ADÓ: POZITÍV ELBÍRÁLÁS

Pozitív elbírálást kapott utánpótlás programunk az MLSZ-nél, így további pénzösszegeket vonhatunk be egyesületünk működésébe. A társasági adóból érkező támogatásokat egyesületünk működésére, és további fejlesztésekre fordítjuk.

Egyes sporttal összefüggő törvények módosításának köszönhetően az egyesületek munkáját hivatott könnyíteni a társasági adóból származó bevétel. Az egyesületek – pozitív pályázatot követően – nyereséges cégek adójából hívhatnak le támogatásokat, melyeket működésre, utánpótlás nevelésre és többek között fejlesztésekre fordíthatnak.

Egyesületünk a most elnyert összegeket személyi jellegű ráfordításaira és tárgyi eszközök beszerzésére fordíthatja. Ennek megfelelően tovább fejlesztjük a stadiont, veszünk egy traktort és egy kisbuszt, és a pályák fenntartásához szükséges eszközöket.

A jövő évi pályázatban, fejlesztésekben tervezzük további pályák építését, és a stadion további fejlesztését annak érdekében, hogy csapataink még jobb körülmények között sportolhassanak.

ELŐZMÉNYEK

A Kormány 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormány rendeletnek megfelelően a Gyirmót FC és a Gyirmót SE azon kötelezettségének eleget téve, miszerint a támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás (7) bekezdésben meghatározott összegét, folyamatosan tájékoztatja sportolóit és az érdeklődőket sportfejlesztési programjának végrehajtásáról.

Törvény:

2010. évi LXXXIII. törvény a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról

” href=”https://www.complex.hu/kzldat/t1100082.htm/t1100082.htm” target=”_blank”>2011. Évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Korm. rendelet: 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Megjelenés: Magyar Közlöny 74. Szám, 2011. Június 30., csütörtök

Jóváhagyást végző szervezet: a támogatás igénybevételére jogosult szervezet tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról döntő, a Tao. tv. 22/C.  § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás esetén a sportigazgatási szerv, a Tao. tv. 22/C.  § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

Ellenőrző szervezet: a látvány csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról  szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint ellenőrzési feladatokat ellátó, a sportpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló sportigazgatási szerv;

Megítélt támogatási összeg Gyirmót SE:

– személyi jellegű ráfordítások: 30 157 975 Ft

– tárgyi eszköz beruházások: 19 518 975 Ft

Megítélt támogatási összeg Gyirmót FC KFT:

– személyi jellegű ráfordítások: 7 169 507 Ft

Részletes tájékoztató: MLSZ HONLAP