– Tõlünk három labdarúgó folytatja a pályafutását labdarúgóAkadémián – mondja Kovács Zsolt aki az elõzõ bajnokságban az U 11 –es csapatunkatirányította. Jánoki – Jászai Donát a Puskás Akadémia FC, Jó Barnabás és HauzerBálint pedig a ETO FC Gyõr Akadémia játékosa lesz. A csapatunk egy kisköszöntéssel búcsúzott el tõlük, amelynek keretében egy emléklapot is kaptak ésmég egyszer együtt edzettek a csapatunkkal. Mindhárman nagyon tehetségesjátékosok és amennyiben meglesz a 10.000 óra, amit labdarúgó edzéssel töltenekmajd, akkor profi labdarúgó is válhat belõlük. Ebben az életkorban mégmindegyik kis srác, focista akar lenni és ezt nekünk edzõknek és a szülõknek issegíteni kell. Jelenleg az Akadémia rendszer az, amelyik a legtöbb idõt tudjabiztosítani a gyerekeknek és ezért nekünk kötelességünk elengedni azokat, akikoda felvételt nyernek. Ezzel a kis búcsúztatóval, pedig az volt a célunk, hogy azutánpótlás játékosaink figyelmet felhívjuk az õ példájukra.             

– Az Akadémiákra történõ átigazolásoknál, minden esetben asportszakmai szempontok a legfontosabbak – folytatja Klement István a GyirmótSE Gyõr utánpótlás szakmai igazgatója. A Gyirmót SE Gyõr ezért azátigazolásoknál csak a mûködési költség 10 % át, tehát a kötelezõen, de minimálisanmegállapítható összeget kéri el. Ez egy gesztus a részünkrõl az Akadémiák felé,mert ezzel is segíteni szeretnénk a mûködésüket és a gyerekek fejlõdését. Azidei nyáron, a fiúkat és a lányokat összesítve, kilenc fiatal labdarúgó kerültel tõlünk a különbözõ régiós központokba. Ez pedig nagyon jó arány, hiszenoptimálisan hat fiatal átadása volt tervezve és ennyi tehetséges labdarúgóesetén a Gyirmót SE Gyõr TAO kerete is emelkedik 15 % – al. Természetesen mi istörekszünk arra, hogy Akadémia szinten tudjuk nevelni az utánpótlásunkat, deamíg ezt elérjük addig az együttmûködésünk maximálisan pozitív lesz a jelenlegmûködõ labdarúgó Akadémiákkal.