Felhívjuk a szurkolóink figyelmét, hogy 2020.10.23-tól a szabadtéri sportrendezvényeken is kötelező a maszkhasználat! Kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a szurkolóknak, illetve hozzátartozóknak (kivétel edzők, játékosok).
a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelettel módosításra került és a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba is lépett.

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján 2020. október 23-tól a következőket rendelte el:

1. §        A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

[A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles]

„j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,

k) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide nem értve a gyűlés felszólalóját a felszólalás időtartamára,”

[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

2. §        Az R. 2. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Azt a személyt, aki a maszkot

a) az 1. § (1) bekezdés j) pontja esetében a sportrendezvény szervezője felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a sportrendezvény szervezője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a sportrendezvény helyszínét elhagyja;

b) az 1. § (1) bekezdés k) pontja esetében a gyűlés szervezője felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a gyűlés szervezője köteles a gyűlés helyszínének elhagyására

felhívni.

(4b) Az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti sportrendezvény szervezője, valamint az 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gyűlés szervezője köteles gondoskodni a (4a) bekezdésben meghatározott szabályok betartásáról.”